Boek: 5 sterrenaanpak voor gezonde werkdruk

De werkdruk in Nederland is te hoog en veel medewerkers missen plezier in hun werk. Ruim 850.000 medewerkers ervaren burn-outklachten en per jaar hebben we 6 miljoen werkgerelateerde verzuimdagen. Reden genoeg om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Boek: 5 sterrenaanpak voor gezonde werkdruk

Toch zijn er veel organisaties die een succesvolle aanpak een hele uitdaging vinden, of het onderwerp zelfs mijden. Dit boek is een praktische wegwijzer voor iedereen die zich in een organisatie bezighoudt met de aanpak van veilig en gezond werken.

  • Voor HR-medewerkers: om te weten hoe tot een succesvolle aanpak te komen in de organisatie en in teams.
  • Voor arboprofessionals en organisatieadviseurs: om te weten welke aanpak het best kan worden gekozen om teams en organisaties te ondersteunen in het komen tot verandering.
  • Voor trainers en coaches: om in het werk een aanpak van werkdruk naar werkplezier te kunnen integreren.
  • Voor preventiemedewerkers: om te weten hoe door het verbeteren van arbeidsomstandigheden ongezonde werkdruk succesvol kan worden aangepakt.
  • Voor de medezeggenschap: hoe tot een initiatiefvoorstel te komen of hoe een voorstel van een bestuurder kan worden beoordeeld.
  • Voor leidinggevenden: hoe signalen bij medewerkers te herkennen en met medewerkers in gesprek te komen zodanig dat er een positieve verandering komt.
  • Voor studenten: om te gebruiken als handboek, waarin alle relevante theoretische modellen zijn beschreven.

Het boek is compact waar mogelijk, verdiepend waar nodig en bevat veel praktijkvoorbeelden. Daarbij wordt aangegeven wat bekend is uit onderzoek en wat in de praktijk wel en wat meestal niet werkt. Zonder basiskennis over werkdruk is de stof goed te lezen.

Auteurs: Huub Pennock Aukje van den Bent
Co-auteur: Alex van der Wal

Meer informatie en bestellen

5 sterrenaanpak voor gezonde werkdruk

60-plussers uitsluiten van ploegendienst: mag dat?

60-plussers uitsluiten van ploegendienst: mag dat?

Een werkgever bepaalt dat 60-plussers worden uitgesloten van drieploegendiensten. Is hier sprake van leeftijdsdiscriminatie of valt dit onder...

De flipperkast of de kracht van interacties

De flipperkast of de kracht van interacties

Soms lijkt het werken als arbodeskundige op het bedienen van een flipperkast. Wat telt is niet de kracht waarmee je de bal erin schiet, maar de...

Zo regel je de BHV in een bedrijfsverzamelgebouw

Zo regel je de BHV in een bedrijfsverzamelgebouw

Ook als je samen met andere bedrijven in één gebouw werkt, moet de bedrijfshulpverlening goed op orde zijn. De verhuurder of het grootste bedrijf...

Een flinke schok maar geen boete

Een flinke schok maar geen boete

Een elektricien werkt niet spanningsloos, krijgt een schok van 220V en valt daardoor van een ladder. Is deze overtreding verwijtbaar en is daarmee...

Goede verzuimbegeleiding begint bij open en veilige werksfeer

Goede verzuimbegeleiding begint bij open en veilige werksfeer

Welke rol hebben preventiemedewerker, HR-medewerker, leidinggevende en directie bij verzuimbegeleiding? HR manager Stephanie Lasschuijt legt het uit....

Risico's prioriteren 

Risico's prioriteren

Mede dankzij alle wet- en regelgeving, toezicht en handhaving eist brand relatief weinig dodelijke slachtoffers. Iets wat beslist niet geldt voor...

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 2 - mei 2024

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 2 - mei 2024

Het nieuwe nummer van het Praktijkblad Veiligheid & Preventie is verschenen. In dit nummer lees je onder meer over het opstellen van een goed...

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Het Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 2 van mei 2024 is verschenen.