Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?

Er speelt nogal wat in de wereld op het moment. Help uzelf en uw collega's door de crisis door uw kennis over arbo en veiligheid op peil te houden. Vakboeken kunnen u daar goed bij helpen. We tippen u onze top 5.

Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?

Arboprofessionals moeten goed kunnen adviseren, veilig en gezond werken promoten bij medewerkers en management, medewerkers aanspreken op hun gedrag, de veiligheidsmanagementsystemen kennen ... De lijst van noodzakelijke kennis en vaardigheden is lang. Uw kennis over arbo en veiligheid op peil houden is dus geen luxe, maar een must. Juist in deze ongewisse tijden. Daarom: 5 boekentips. En helemaal mooi: twee boeken zijn ook nog in de summer sale!

1. Succesvol adviseren in de praktijk

Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?Nee, geen boek over gezond eten of hoe u strak en jong blijft. Maar wel een boek over de Schijf van Vijf … voor succesvol adviseren wel te verstaan. In Succesvol adviseren in de praktijk leiden professionals Cecile de Roos en Edith Groenendaal u door de vijf ingrediënten die de voeding vormen voor de moderne adviseur. Met behulp daarvan kan hij zijn zichzelf continu blijven ontwikkelen.

Succesvol adviseren in de praktijk is samengesteld door en voor professionals in het adviesvak. Het boek is ontstaan vanuit het idee dat een adviseur succesvol is als hij waarde toevoegt voor de klant. De ingrediënten hiervoor zijn verwoord in de Schijf van Vijf: rollen, stijlen, vaardigheden, competenties en vertrouwen. Een open (leer)houding is daarbij volgens de auteurs een essentieel uitgangspunt. En adviseren, dat doet de arboprofessional bijna de hele dag. Dus het moet heel raar lopen wil u niet wat opsteken uit de tips, adviezen en blunders uit dit boek.

2. Arbomotivatie

Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?Gezond en veilig werken is een breed thema met grote belangen. Want u en wij willen graag veilig aan het werk en ook weer gezond naar huis. Ondanks dat dit thema voor iedereen speelt, is arbo voor veel mensen geen onderwerp dat energie geeft. Sterker nog: de vele regels en wettelijke verplichtingen roepen maar al te vaak weerstand op. Daardoor kan het zomaar gebeuren dat arbobeleid niet goed van de grond komt.

Maar dat arbobeleid gaat dus wel over de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Daarom is het zaak dat arboprofessionals, preventiemedewerkers, ondernemingsraden, leidinggevenden, directies, HRM-afdelingen en facilitaire diensten samenwerken. Om samen invulling te geven aan goede arbeidsomstandigheden. Het boek Arbomotivatie kan daarbij helpen. Niet door een strak verzuimbeleid of diepgaande risicoanalyses. Maar door te laten zien hoe u een arbobeleid opzet dat past bij uw bedrijf. De clou? Gebruik de juiste taal en een strategie die past bij de ambities van het bedrijf. Waarbij u gebruikmaakt van de perspectieven van alle interne stakeholders. Dat werkt!

3. Van veiligheid naar veiligheidskunde

Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?Het uitgangspunt van ieder bedrijf bij werken is altijd: doe het veilig en gezond en voorkom ongevallen. Dat dit niet altijd lukt, maken de jaarlijkse cijfers over arbeidsongevallen pijnlijk duidelijk. Dat leidt naar de vraag hoe ongevallen en rampen ontstaan. En ook: hoe heeft de kennis daarover zich in de loop van de tijd ontwikkeld?

Van veiligheid naar veiligheidskunde vertelt het verhaal over ongevallen en hun preventie. Dan blijkt dat in een eeuw tijd de veiligheid in bedrijven en de samenleving toch enorm is verbeterd. Door een beter begrip van ongevalsprocessen en meer inzicht in het managen van bedrijfsprocessen. Eerst was er de brokkenmakerstheorie. Die maakte plaats voor risicobeheersing op basis van techniek en beïnvloeding van gedrag. Weer later kwamen organiseren, veerkracht en veiligheidscultuur op. En op dit moment ligt de focus op technische, mensgerichte en organisatorische factoren die samen een rol spelen bij het ontstaan van letsels en schades. Dat vraagt om een interdisciplinaire benadering. Sinds de opkomst van het risicobegrip is die voortdurend in ontwikkeling: van veiligheid naar veiligheidskunde.

4. Gedrag & Veiligheid

Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?Gedrag is ‘in’ in de veiligheidskunde. Want ondanks dat bedrijven hun veiligheidszaken soms op papier prima op orde hebben, worstelen zij toch vaak met de praktijk. En die praktijk blijkt steeds weer een stuk weerbarstiger dan papier. Hoe komt dat?

Volgens die bedrijven zelf ligt dat aan het gedrag van de medewerkers. Want die doen hun werk net even anders dan het op papier beschreven staat. Of soms zelfs totaal anders. Dat leidt tot de vraag: waarom doen mensen dat? Waarop er meteen nog veel meer vragen volgen. Zoals: hoe komt het gedrag van die mensen eigenlijk tot stand? En: hoe kun je gedag beïnvloeden? Of liever: valt menselijk gedrag eigenlijk wel te beïnvloeden? Antwoorden op al deze vragen vindt u in het boek Gedrag & veiligheid. Ja inderdaad: antwoorden. Want één eenduidig antwoord op al deze vragen over gedrag is niet mogelijk. Gelukkig maar! Want dat vergroot onze mogelijkheden om gedrag daadwerkelijk te begrijpen en misschien ook te veranderen.

5. Veiligheidsmanagementsystemen volgens ISO 45001

Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?ISO 45001, u bent de term vast regelmatig tegengekomen. Maar wat houdt die nieuwe norm ISO 45001:2018 eigenlijk precies in? Hoe helpt een veiligheidsmanagementsysteem bij het verbeteren van de veiligheid in een organisatie? En hoe gaat dat in zijn werk, een veiligheidsmanagementsysteem implementeren?

In het praktijkgerichte boek Veiligheidsmanagementsystemen volgens ISO 45001 beschrijft de auteur de systeemelementen van de nieuwe norm ISO 45001:2018. Aan de hand van deze norm legt hij uit wat een veiligheidsmanagementsysteem is. En welke rol zo'n managementsysteem kan hebben bij de verbetering van veiligheid in organisaties. Alle aspecten die van belang zijn bij de implementatie en het onderhoud van een veiligheidsmanagementsysteem komen uitgebreid aan bod. Belangrijk, want een veiligheidsmanagementsysteem op basis van ISO 45001:2018 gaat verder dan technische processen of veiligheidswetgeving. Het werkt door in alle onderdelen van de organisatie. Dat maakt dit boek tot een must-read voor de veiligheidsprofessional van nu.

Is uw kennis over arbo en veiligheid up-to-date?