De kracht van de eenvoud 
Vakblad Arbo nummer 4 verschenen
Booster voor de RI&E 
Vakblad Arbo nummer 3 verschenen