Privacy - beleidsregels zieke werknemer

Sinds 1 januari 2016 heet het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Naast een nieuwe naam heeft de AP meer bevoegdheden gekregen om boetes op te leggen. In de zomer van 2016 stelde de AP nieuwe beleidsregels op om de privacy van de zieke werknemer te beschermen.

Privacy - beleidsregels zieke werknemer

Onrust en discussie. Hoe nu verder?
De nieuwe beleidsregels en harde lijn van de AP op het gebied van handhaving zorgden voor zeer veel onrust. Is deze waakhond met de privacyregels bij ziekte te ver uit zijn hok gekomen? Arbeidsrechtadvocaat Pascal Willems van WVO Advocaten vindt van wel. Lees wat de stand van zaken is in het artikel Privacy-onrust in de polder uit Vakblad Arbo.

De volgende onderwerpen worden aangehaald:

  • Abrona-rapport
  • Publicatie van Beleidsregels 'De zieke werknemer'
  • Toegestane verwerking van een werkgever bij ziekmelding
  • Discussie over de gevolgen voor de dagelijkse praktijk
  • Overleg NVAB met AP
  • Uitspraak rechtbank over Abrona op 15 december 2017

Download de whitepaper

Lees meer over