Bekijk alle artikelen

Checklist ontruiming

Checklist ontruiming

Binnen een (kantoor)gebouw kan een calamiteit ontstaan, waardoor het nodig is om het gebouw snel te ontruimen. Welke zaken zijn er van belang om...

Checklist inhoud EHBO-koffer

Checklist inhoud EHBO-koffer

Zorg ervoor dat er altijd een goedgevulde EHBO-verbanddoos aanwezig is. Maar wat zit er zoal in een verbanddoos? Met de 'Checklist inhoud...

Checklist uitvoering RI&E

Checklist uitvoering RI&E

Wil je aan de slag met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar weet je niet goed hoe? Deze checklist geeft ondersteuning bij de...

Checklist brandblusmiddelen

Checklist brandblusmiddelen

Iedere organisatie moet genoeg (én de juiste) brandblusmiddelen hebben. Die gebruik je voor het blussen van een beginnende brand. Met de Checklist...

Checklist brandbestrijding

Checklist brandbestrijding

In iedere organisatie kan zich een calamiteit voordoen. Er kan bijvoorbeeld een brand ontstaan met verschillende gevaren als gevolg. Is jouw...

Checklist BHV

Checklist BHV

De Checklist BHV helpt bij het realiseren van algemene veiligheid. De antwoorden op de vragen in de checklist geven een beeld van de huidige...

Checklist voor niet-gecertificeerde bedrijven. Let op asbest!

Checklist voor niet-gecertificeerde bedrijven. Let op asbest!

Bedrijven die een bestaand gebouw verbouwen of slopen moeten altijd controleren of ze met asbest in aanraking kunnen komen. Deze checklist helpt...

Checklist luchtkwaliteit gebouw

Checklist luchtkwaliteit gebouw

De luchtkwaliteit in een gebouw heeft invloed op de prestaties van werknemers. Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in jouw gebouw? Ga het na met...

Checklist binnenklimaat kantoor

Checklist binnenklimaat kantoor

Een beeld krijgen van het binnenklimaat op jouw werklocatie(s)? Dat kan met deze checklist.

Checklist machine RI&E

Checklist machine RI&E

Via de Checklist machine RI&E ga je gemakkelijk na in hoeverre risico's op het gebied van machineveiligheid bedreigend zijn voor de organisatie, de...

Checklist machineveiligheid

Checklist machineveiligheid

Zijn er binnen jouw bedrijf machines aanwezig? Vul dan deze checklist in. Zo krijg je een eerste inzicht in de risico's die zich kunnen voordoen.

Checklist: risico's bepalen voor het stellen van prioriteiten 

Checklist: risico's bepalen voor het stellen van prioriteiten

Hoe kun je het daadwerkelijke risico van een geconstateerde risicofactor (bijvoorbeeld geluid, werken op hoogte, etc.) berekenen?

Checklists voor risico's op de werkplaats

Checklists voor risico's op de werkplaats

Welke risico's speler er op de werkvloer. Van risico's bij werken in besloten ruimtes tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Breng de...

Checklists voor risico's op kantoor

Checklists voor risico's op kantoor

Langdurig beeldschermwerk brengt risico's met zich mee. En hoe staat het met het binnenklimaat op uw werklocatie(s)? Vul de checklists in en krijg...