Bekijk alle artikelen

Checklist beleid duurzame inzetbaarheid

Checklist beleid duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft met allerlei verschillende factoren te maken. Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, kun je dus ook op verschillende aspecten maatregelen nemen.

Checklists keuze arbodienst

Checklists keuze arbodienst

Een arbodienst adviseert en ondersteunt op het gebied van gezondheid en veiligheid. De keuze voor de juiste arbodienst is een belangrijk onderdeel van het verzuimbeleid. Dat geldt natuurlijk ook voor de inhoud van het contract met de arbodienst. Waar moet je op letten bij het kiezen van een arbodienst?

Checklist algemene en specifieke voorlichting

Checklist algemene en specifieke voorlichting

Voorlichting en onderricht aan nieuwe medewerkers bestaan altijd uit een algemeen en uit een specifiek deel.

Checklist basiscontract met arbodienstverlener

Checklist basiscontract met arbodienstverlener

Er gelden wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met een arbodienstverlener, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. Aan welke eisen het basiscontract met een arbodienstverlener moet voldoen vind je in deze checklist.

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt voor medewerkers aanzienlijke risico's met zich mee. Daarom moeten zij weten hoe zij veilig en gezond met gevaarlijke stoffen kunnen werken.

Checklist agressie in fysieke ruimtes

Checklist agressie in fysieke ruimtes

Een veilige fysieke omgeving verkleint de kans op agressie en geweld. Deze checklist besteedt aandacht aan verschillende aspecten om geweld en agressie in een fysieke ruimte te verkleinen.

Checklist RI&E voor hybride werken 

Checklist RI&E voor hybride werken

Hybride werken brengt nieuwe risico´s met zich mee. De werkgever moet hier zicht op hebben. En dat betekent dat hij ook passende maatregelen moet nemen om de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Een RI&E voor hybride werken dus.

Checklist eisen aan RI&E

Checklist eisen aan RI&E

Weet je niet precies aan welke eisen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet voldoen? Bekijk dan de Checklist eisen RI&E. Deze checklist beschrijft precies aan welke eisen een RI&E moet voldoen.

Checklist ontruiming

Checklist ontruiming

Binnen een (kantoor)gebouw kan een calamiteit ontstaan, waardoor het nodig is om het gebouw snel te ontruimen. Welke zaken zijn er van belang om zorgvuldig te ontruimen? In deze checklist wordt een aantal zaken genoemd.

Checklist inhoud EHBO-koffer

Checklist inhoud EHBO-koffer

Zorg ervoor dat er altijd een goedgevulde EHBO-verbanddoos aanwezig is. Maar wat zit er zoal in een verbanddoos? Met de 'Checklist inhoud EHBO-koffer' zie je direct welke (hulp)middelen er in een verbanddoos kunnen zitten.

Checklist uitvoering RI&E

Checklist uitvoering RI&E

Wil je aan de slag met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar weet je niet goed hoe? Deze checklist geeft ondersteuning bij de uitvoering van een globale RI&E.

Checklist brandblusmiddelen

Checklist brandblusmiddelen

Iedere organisatie moet genoeg (én de juiste) brandblusmiddelen hebben. Die gebruik je voor het blussen van een beginnende brand. Met de Checklist brandblusmiddelen weet je zeker of alles in orde is met (het gebruik van) de brandblusmiddelen in jouw organisatie.

Checklist brandbestrijding

Checklist brandbestrijding

In iedere organisatie kan zich een calamiteit voordoen. Er kan bijvoorbeeld een brand ontstaan met verschillende gevaren als gevolg. Is jouw organisatie goed voorbereid op een brand? Met de Checklist brandbestrijding kom je erachter.

Checklist BHV

Checklist BHV

De Checklist BHV helpt bij het realiseren van algemene veiligheid. De antwoorden op de vragen in de checklist geven een beeld van de huidige veiligheidssituatie binnen jouw organisatie. Daarnaast geeft de checklist inzicht in de verbeterpunten op het gebied van veiligheid.

Checklist asbest voor niet-gecertificeerde bedrijven

Checklist asbest voor niet-gecertificeerde bedrijven

Bedrijven die een bestaand gebouw verbouwen of slopen moeten altijd controleren of ze met asbest in aanraking kunnen komen. Deze checklist helpt daarbij.

Checklist luchtkwaliteit gebouw

Checklist luchtkwaliteit gebouw

De luchtkwaliteit in een gebouw heeft invloed op de prestaties van werknemers. Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in jouw gebouw? Ga het na met deze checklist.

Checklist binnenklimaat kantoor

Checklist binnenklimaat kantoor

Een beeld krijgen van het binnenklimaat op jouw werklocatie(s)? Dat kan met deze checklist.

Checklist machine RI&E

Checklist machine RI&E

Via de Checklist machine RI&E ga je gemakkelijk na in hoeverre risico's op het gebied van machineveiligheid bedreigend zijn voor de organisatie, de processen en/of de medewerkers.