Klant valt door open kelderluik

Werkgevers moeten niet alleen zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van hun werknemers. Ze moeten ook voorkomen dat anderen iets...

Ook onderhoudswerk moet in de RI&E

Dit kan niet goed gaan. Een incomplete RI&E, geen instructie en te laat melden van een ongeval bij de Inspectie SZW. Deze werkgever krijgt een flinke...