Let op aansprakelijkheid voor brand bij thuiswerken

Het vele thuiswerken lijkt tot een toename van het aantal woningbranden te hebben geleid. Cijfers van het Verbond van Verzekeraars laten een stijging van het aantal schadeclaims voor woningbranden zien.

Let op aansprakelijkheid voor brand bij thuiswerken


Dat er aan thuiswerken naast de vele voordelen ook nadelen kleven, is al vaak beschreven. Maar dat het thuiswerken ook tot meer woningbranden leidt, is nieuw. Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal claims voor woningbranden voor het eerst in jaren weer gestegen. De reden dat het aantal claims toenam heeft volgens het verbond vermoedelijk te maken met het feit dat in de coronacrisis meer mensen vanuit huis werkten en daar schade veroorzaakten.

Voor miljoenen werknemers is de laatste tijd de werkplek feitelijk verplaatst naar de privé-situatie. De aansprakelijkheid van de werkgever voor gezondheidsschade van de werknemer, maar ook schade aan zijn eigendommen, beperkt zich dus niet meer tot het ‘lokaal’ waar de werkzaamheden worden verricht. Hoe verhoudt zich dat tot de invulling van de zorgplicht van de werkgever? Welke verantwoordelijkheid heeft de werknemer in dit verband? Moet de werkgever ook betalen als zijn spullen zijn beschadigd?

Uit de zorgplicht van de werkgever zoals in artikel 7:658 BW beschreven, vloeit voort dat hij maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat zijn werknemer schade lijdt. Maar geldt dat ook als de opgedragen werkzaamheden thuis moeten worden verricht? De werkgever heeft immers geen enkele zeggenschap in de privé-situatie. Zoals altijd maken ook hier de omstandigheden het geval.

Wie is schadeplichtig?

Het komt regelmatig voor dat spullen van de werkgever in de thuisomgeving worden beschadigd. De vraag is dan wie deze schade moet vergoeden. Wie is ‘schadeplichtig ’zoals de wet dit omschrijft. De wet en rechtspraak zijn hier vrij duidelijk over. Alleen bij opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer komt de schadeplicht van de werkgever te vervallen. Eigenlijk doet zich dat in de praktijk nauwelijks voor. Opzettelijk, of willens en wetens, de spullen van je baas beschadigen door brand te stichten is wel een heel extreme handelwijze om de onvrede aan je werkgever te laten blijken. De uitgangsituatie is dan ook dat de schade aan de spullen van de baas door hem moet worden vergoed.

Schade aan je eigen spullen

Schade aan de eigen spullen kan natuurlijk niet worden verhaald op de werkgever, maar wel op de inboedelverzekeraar. Je doet er dan wel verstandig aan de verzekeraar te informeren over de te verzekeren spullen en of deze dus onder de dekkingsvoorwaarden vallen.

Oplaadbare apparaten en modern meubilair vaak de boosdoeners

Directeur Rob Baardse van de Nederlandse Brandwonden Stichting laat naar aanleiding van de nieuwe cijfers weten dat brand verantwoordelijk is voor een derde van het aantal patiënten in de drie Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Twee derde hiervan raakt volgens hem gewond bij een brandwondenongeval in de woonomgeving. “We zien dat modern meubilair en oplaadbare apparaten zorgen voor heviger en gevaarlijker branden dan vroeger.”

Verplichting rookmelder

Vanaf 1 juli volgend jaar is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Brandweer Nederland denkt dat die verplichting kan helpen om branden in een vroeg stadium te ontdekken. Maar dit betekent volgens de organisatie wel dat rookmelders moeten werken en op de goede plaats moeten hangen. Daar zou nog lang niet overal sprake van zijn.

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel, nummer 14 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo nummer 5 (2023) is verschenen. Thema van dit nummer is Trends in arbo, wat brengt 2024 ons?

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel, nummer 13 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Hoe kies je als werkgever een BHV-trainer? Zoek op Google, en de aanbieders verdringen zich tot ver beneden je beeldscherm. Toch kun je een rationele...

Arbo Actueel - nummer 12 2023

Arbo Actueel - nummer 12 2023

Arbo Actueel, nummer 12 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Het gevaar van CE-markering

Het gevaar van CE-markering

Risico is meer dan je op het eerste oog denkt. Carsten Busch verhaalt op humoristische wijze over de zin en onzin van CE-markering en de risico's die...

Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 5 is verschenen

Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 5 is verschenen

Het nieuwe nummer van het Praktijkblad Veiligheid & Preventie is verschenen. In dit nummer lees je over de overgang en werk, vallen van lage hoogte...

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Geen maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen en zonder adembeschermingsmiddelen asbest verwijderen. Deze asbestsaneerder maakt er een potje van....