Geld voor verwijdering asbestdaken
Tata Steel buigt voor asbestslachtoffers
Asbest is niet gevaarlijk
Hoe gevaarlijk is asbest nu echt?