Brzo: Kansen en de stand van zaken

Brzo: Kansen en de stand van zaken

Er gaat binnenkort heel wat gebeuren rondom het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Jos Villevoye vertelt wat de stand van zaken is en waar hij...

Lessen in veiligheid voor Brzo-bedrijven

Lessen in veiligheid voor Brzo-bedrijven

Odfjell Terminal Rotterdam is op de goede weg. Het borgen van de veiligheid en het Brzo-toezichtstelsel zijn wel nog voor verbetering vatbaar. Deze...