Gezondheidsraad

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2024

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2024

Elk jaar stelt de Gezondheidsraad een werkprogramma op. Daarin staan de onderwerpen waarover de Gezondheidsraad het komende kalenderjaar advies wil...

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2023

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2023

De Gezondheidsraad heeft haar werkprogramma voor 2023 bekend gemaakt. We maakten voor jou een selectie van onderwerpen op het thema veilig en gezond...

Licht verhoogd risico op leukemie rond hoogspanningslijnen en in de elektriciteitssector

Licht verhoogd risico op leukemie rond hoogspanningslijnen en in de...

Werknemers in de elektriciteitssector lopen mogelijk iets meer risico op leukemie. Daarnaast hebben zij ook iets meer kans om alzheimer te krijgen of...

Normen voor gevaarlijke stoffen: wat niet weet, wat vaak wel deert

Normen voor gevaarlijke stoffen: wat niet weet, wat vaak wel deert

Wat niet weet, wat vaak wel deert. Alle reden dus om voorzichtiger om te gaan met gevaarlijke stoffen. En alle reden ook om voorzichtig te zijn en te...

Ira Helsloot: 'Advies Gezondheidsraad moet breder en kan beter'

Ira Helsloot: 'Advies Gezondheidsraad moet breder en kan beter'

Zeg je stoffenbeleid, dan zeg je Gezondheidsraad. Die adviseert immers over blootstellingsniveaus. Waarna de SER kijkt naar de kosten-batenanalyse...

'Transparantie en onafhankelijkheid zijn de pijlers van de Gezondheidsraad, ook bij gezond werken met stoffen'

'Transparantie en onafhankelijkheid zijn de pijlers van de...

Op 12 oktober verscheen een opiniërend artikel van prof.dr. I. Helsloot over het gezond werken met stoffen. In zijn opinie plaatst Helsloot kritische...

Spreiding van risico bij nachtwerk

Spreiding van risico bij nachtwerk

U las vast al over het rapport dat de Gezondheidsraad publiceerde over de risico's van nachtwerken. Kort gezegd komt het erop neer dat nachtwerk...

Regels nachtwerk blijven zoals ze zijn

Regels nachtwerk blijven zoals ze zijn

Nachtwerk is slecht voor de gezondheid. Volgens de Gezondheidsraad kan 's nachts werken negatieve gezondheidseffecten hebben en diabetes, hart- en...

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2018

Dit gaat de Gezondheidsraad doen in 2018

Jaarlijks brengt de Gezondheidsraad een werkprogramma uit waarin staat beschreven aan welke adviesonderwerpen zij het komende jaar zal werken.

Meer bewegen moet, zegt de Gezondheidsraad

Meer bewegen moet, zegt de Gezondheidsraad

Er is veel gezondheidswinst te boeken als Nederlanders meer zouden gaan bewegen. De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid,...