RI&E, PMO en PAGO: de verschillen
Niks vroegtijdig afbouwen in de bouw