Brzo 2015 en ISO 45001, samen sterk

Het Besluit risico’s zware ongevallen moet ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen. Naast deze Brzo-wetgeving staat ISO 45001: de norm voor...

Hoe kun je procesveiligheid meten?

Persoonlijke veiligheid is iets heel anders dan procesveiligheid. Hieruit volgt dat de meetinstrumenten die bijna iedereen gebruikt voor de...

Moderne machines, zo houden we 't veilig

Steeds vaker verrichten geautomatiseerde moderne machines autonoom taken in een steeds dynamischer en complexer werkomgeving. Wat doet dat voor de...