Wetgeving

De Arbowet is een kaderwet waarin algemene bepalingen staan. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling die concrete voorschriften bevatten. In een arbocatalogus leggen werkgevers en werknemers per bedrijf of branche vast hoe zij aan de doelvoorschriften van de Arbowet kunnen voldoen. Enkele andere wetten die daarbij van belang zijn: de Arbeidstijdenwet, Wet verbetering Poortwachter, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeid en zorg, Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Naast het laatste nieuws over Arbowetgeving vindt u op www.Arbo-online.nl onder andere blogs, jurisprudentie en verdiepende achtergrondartikelen van gerenommeerde deskundigen en mensen uit de praktijk. Alles voor een goed arbobeleid.

Meer nieuws

Meer nieuws
Ook met PBM kan het misgaan (deel 2)
Ook mét PBM kan het misgaan
Ook onderhoudswerk moet in de RI&E
Ontslagen om ‘grapjes’ in de appgroep

Verdieping

Meer verdieping
Werknemer met corona ontslagen

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie
Zzp'er en werknemer in gelijke positie?
Hulp vragen kan nooit kwaad

Whitepapers en boeken

Meer whitepapers en boeken
Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2021
Arbowetgeving, vijf vragen beantwoord
De Arbowet in de praktijk
100 vragen over arbowetgeving

Congressen en opleidingen

Meer congressen en opleidingen
Arbo Actualiteitendag | 2 november 2021
Arbo Actualiteitendag | 2 november 2021