Lees meer over

De Arbowet is een kaderwet waarin algemene bepalingen staan. Deze zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling die concrete voorschriften bevatten. In een arbocatalogus leggen werkgevers en werknemers per bedrijf of branche vast hoe zij aan de doelvoorschriften van de Arbowet kunnen voldoen. Enkele andere wetten die daarbij van belang zijn: de Arbeidstijdenwet, Wet verbetering Poortwachter, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeid en zorg, Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Naast het laatste nieuws over Arbowetgeving vind je op www.Arbo-online.nl onder andere blogs, jurisprudentie en verdiepende achtergrondartikelen van gerenommeerde deskundigen en mensen uit de praktijk. Alles voor een goed arbobeleid.