Werken in de winter

Ook in de winter moet er gewerkt worden. Zowel binnen als buiten. Daarbij spelen verschillende risico's een rol. Als werknemers buiten werken, vormen kou, ijs en sneeuw een risico. Want wanneer is kou te koud? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor de RI&E?

Werken in de winter

In deze whitepaper leest wat belangrijk is. U krijgt tips voor werken in de kou en voor de RI&E. Maar u vindt ook informatie over vorstverlet, zorgplicht, wintertijd en de griep. Al deze onderwerpen passeren de revue.

Veel leesplezier!

Ga naar de download

Lees meer over