Uw bedrijf coronaproof in 6 stappen, zo lukt het

In de tweede coronagolf zijn de maatregelen rond het coronavirus beetje bij beetje aangescherpt. En daarmee zijn de uitdagingen voor veilig en gezond werken ook groter geworden. Hoe maakt of houdt u uw bedrijf coronaproof? Dat leest u hier.

Uw bedrijf coronaproof in 6 stappen, zo lukt het

Er zijn inmiddels meerdere werkzame vaccins in de maak. Maar voorlopig blijft de 1,5 meter-richtlijn, het nieuwe normaal van het RIVM, de regel. Wilt u een veilige werkplek voor uw medewerkers, dan moet u zorgen dat uw bedrijf coronaproof is. Dat doet u met een aanpak in zes stappen.

> LEES OOK: Coronaproof werk, daar gaat het de Inspectie om

Uw bedrijf coronaproof maken, hoe pakt u dat aan?

Alle bedrijven waar de kans op blootstelling aan besmettingsgevaar bestaat (dus geen ziekenhuizen) moeten van de overheid een coronaprotocol opstellen. Met dit protocol laten organisaties zien welke beheersmaatregelen zij hebben genomen om hun medewerkers en bezoekers te beschermen tegen het coronavirus. Uw bedrijf coronaproof maken begint dus met een coronaprotocol opstellen.

> LEES OOK: Coronaproof werkplek? Zo maakt u een coronaprotocol

Maar daarmee bent u er nog niet. Naast het opstellen van een protocol is het ook belangrijk om te evalueren hoe de coronacrisis is beleefd. En wat u kunt doen bij een eventuele uitbraak van een nieuwe pandemie. Een goede leidraad om een bedrijf coronaproof te maken zijn de zes stappen in dit stappenplan:

Stap 1: Risicoanalyse en bedrijfscontinuïteitsplan

Het management heeft een risicoanalyse gemaakt om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Hierin heeft het zowel de interne als de externe risico's meegenomen. Zaken als leveringsvoorwaarden, leveranciers, inkoop en financiële risico’s. Onderdeel van het bedrijfscontinuïteitsplan is deze activiteiten benoemen:

 • Wie zit er in de projectgroep?
 • Wie is de projectleider en aan wie rapporteert hij?
 • Welke doelstellingen zijn geformuleerd?
 • Vastleggen taken en verantwoordelijkheden
 • Wie inventariseert de nieuwste gegevens (RIVM e.d.)?

> LEES OOK: Risicobeoordeling leidt tot enorme rapporten ... toch?

Stap 2: Organisatorische maatregelen

Om uw bedrijf coronaproof te maken is het nodig om organisatorische maatregelen te treffen. Dat zal u niet verbazen. Daarbij gaat het onder andere over het maken van afspraken over bezoekers en derden. Bijvoorbeeld dat die alleen toegang tot het bedrijf krijgen als ze virusvrij zijn. En hoe gaat u om met externe chauffeurs?

Maar ook: hoe valt er veilig te werken met arbeidsmiddelen die meerdere mensen gebruiken, zoals heftrucks en handscanners? Welke nieuwe procedures zijn daarvoor nodig? Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkoop van desinfecteringsmaterialen, borden, verwijzingen en meer van dat soort zaken.

> LEES OOK: Praktische 1,5 meter-oplossingen voor kantoor

Ook is het noodzakelijk om een mobiliteitsanalyse te maken. Maak een tekening van hoe medewerkers zich door het bedrijf bewegen vanaf het moment van binnenkomst. Stel u daarbij de volgende vragen:

 • Zijn er momenten waarop de 1,5 meter niet te garanderen is? Dan moeten er andere oplossingen komen.
 • Hoe gaat u om met trap en hal? Is 1,5 meter afstand houden daar mogelijk? Zo niet, moet er een eenrichtingsweg komen?
 • Hoe gaan we om met de lift? Een mogelijke oplossing is dat medewerkers de eerste twee verdiepingen de trap nemen. Vanaf de derde verdieping gaat de ene lift vervolgens van de derde naar de zesde verdieping en de andere van de zevende naar de tiende. Neem daarover contact op met de liftleverancier. Die kan de lift aanpassen om zo meer medewerkers sneller te verplaatsen.

Daarnaast zijn er voor diverse branches brancheprotocollen beschikbaar.

Stap 3: Technische maatregelen

Naast organisatorische maatregelen moet u uiteraard technische maatregelen treffen. Daaronder vallen de toepassing van plexiglas schermen, het juiste gebruik van mondkapjes en een aangepaste inrichting van kantoorplekken. Voor het ontwerpen van kantoorwerkplekken en het gebruik van niet-medische mond-neusmaskers heeft het NEN gratis spec’s uitgegeven.

Ventilatie

Zorg steeds voor voldoende ventilatie. Hoe meer frisse lucht, hoe beter. Vergeet daarbij ook de ventilatie van de toiletblokken niet. Want ook hier kunnen besmettingen plaatsvinden door aerosolen (zwevende kleine virusdeeltjes). Door het verhogen van de ventilatie vermindert de besmettingskans. Denk ook aan het gebruik van papieren wegwerphanddoeken.

Desinfecteringsmiddel

Let op! Bekijk vooraf goed voor welke oplossingen u kiest. Zo voldoet een groot deel van het gebruikte desinfecteringsmateriaal niet. Een werkzame versie bevat ethanol met 70 of 77% alcohol. Met minder of veel meer alcohol werkt het slecht of niet tegen het virus.

Verder is het belangrijk om te weten dat ethanol op de Nederlandse lijst van kankerverwekkende stoffen staat. Let er dus op dat u het gevaarlijke-stoffenbeleid en de inventarisatie aanpast. Daarbij moet u ook registreren wie er in het bedrijf in contact komt met kankerverwekkende stoffen.

> LEES OOK: Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

Koopt u een aantal liter in, dan moet u daarnaast rekening houden met de opslag. Op het etiket staat vermeld dat het middel ontvlambaar is. En dan geldt voor de opslag de norm PGS 15. Dit betekent dat het niet zomaar in de magazijnstellingen mag staan. Kleinverpakking boven de 100 kg en grootverpakking boven de 50 liter slaat u op in een brandwerende kast.

Stap 4: Personeelsmanagement

Bij personeelsmanagement gaat het vooral over het voorkomen van blootstelling aan het virus, de verspreiding en bestrijding aan de bron. Dus in welke gevallen moet het personeel thuisblijven? En wanneer is een ziekmelding gerechtvaardigd? Hierover moeten heldere afspraken zijn om het bedrijf coronaproof te houden.

Voor medewerkers die thuis moeten blijven moet er draagvlak, betrokkenheid en aandacht zijn. Communiceer daarom veel met werknemers. Leg daarbij uit wat het bedrijf gaat doen en hoe het er voorstaat. Zorg dat u weet welke medewerkers bij de risicogroepen horen, zodat zij extra aandacht krijgen.

> LEES OOK: We blijven communiceren, maar dan net even anders

Soms ligt de druk hoog om het werk weer op te pakken. Maar bedenkt dat met voldoende aandacht nu, de uitval over een paar weken aanzienlijk lager ligt.

Stap 5: BHV-maatregelen

Ook in deze tijd staat veilig werken voorop en moet de bedrijfshulpverlening gewaarborgd zijn. Zodra er weer personen in het bedrijf aanwezig zijn, moeten er ook BHV’ers zijn. Voor de BHV’ers zelf brengt corona ook weer aanpassingen met zich mee. Want zij moeten veilig hulp kunnen bieden zonder gevaar op besmetting.

Stap 6: Volledige corona-RI&E

Uw bedrijf coronaproof? Dit zijn de verplichtingen vanuit de Arbowet met betrekking tot de RI&E:

> LEES OOK: Corona-protocol vervangt RI&E – nee!

 1. Arbowet artikel 3, zorgplicht: als werkgever kent u de risico’s binnen het bedrijf.
 2. Arbowet artikel 5: als werkgever heeft u een of meerdere RI&E’s uitgevoerd.
  - De RI&E is actueel. Bij grote veranderingen of nieuwe risico’s is het nodig om de RI&E aan te passen.
 3. Arbobesluit 4.84e: RI&E en biologische agentia.
  - Biologische agentia/celculturen en micro-organismen zijn ingedeeld in categorieën. Covid-19 valt in categorie 3.
  - Arbobesluit artikel 2.15, lid 2: PSA. Aandacht voor het geestelijk welzijn van de medewerkers.

Tekst | Pieter Diehl

> TIP: Volg het webinar ‘Coronaproof in 6 stappen met Pieter Diehl

Uw bedrijf coronaproof in zes stappen

Arbovisie 2040 - de stand van zaken op 10 thema's

Arbovisie 2040 - de stand van zaken op 10 thema's

Hoe staat het met de Arbovisie 2040, een jaar na het eerste SER-advies? De ontwikkelingen van 10 thema's in het laatste halfjaar op een rij. Met de...

Grensoverschrijdend gedrag: goed geregeld nog geen garantie voor veilige werkplek

Grensoverschrijdend gedrag: goed geregeld nog geen garantie voor...

De werkvloer is vaak niet sociaal veilig, blijkt uit onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door FNV. Veel werknemers zeggen gepest of...

Het ontwerp van de knoppen 

Het ontwerp van de knoppen

Kijken naar de context van het werk is veelomvattend. Meer oog hebben voor het ontwerp bijvoorbeeld kan interessante inzichten opleveren voor risico-...

Terechte boete na val door plafond?

Terechte boete na val door plafond?

Een werkgever krijgt een boete vanwege een val van een werknemer door het plafond van een sporthal. De werkgever betwist of het arbeidsongeval hem te...

HVK'er Karin Walstra-Timmermans: "Samenwerken vormt het fundament van je beleid"

HVK'er Karin Walstra-Timmermans: "Samenwerken vormt het fundament van...

Beleid opstellen en implementeren is de kerntaak van deze Hoger Veiligheidskundige bij de UvA. Daarbij is samenwerken essentieel. "Samenwerken kost...

Van negativiteit naar positiviteit 

Van negativiteit naar positiviteit

Ik zit bij een musical/operettevereniging. Die wordt aangestuurd door een ware vakman, de dirigent. Een topvakman, maar ook een zeer grote...

Een flinke schok maar geen boete

Een flinke schok maar geen boete

Een elektricien werkt niet spanningsloos, krijgt een schok van 220V en valt daardoor van een ladder. Is deze overtreding verwijtbaar en is daarmee...

Maak risicomanagement praktisch met een risicodialoog

Maak risicomanagement praktisch met een risicodialoog

Risicomanagement, ook de arboprofessional ontkomt er niet aan. Denk maar aan de RI&E. Maar hoe maak je het praktisch en zinvol? Breng...