ATG: 'Ethische bedrijfsvoering is vanzelfsprekend'

Als bedrijf kun je uit talloze PBM's kiezen om je werknemers te beschermen. Waarom dan niet de júíste keuze maken, voor handschoenen die geproduceerd zijn met oog voor milieu en maatschappij? ATG, Intelligent Glove Solutions, is voorloper in ethisch en verantwoordelijk zakendoen. Fatsoen, integriteit en respect bepalen hoe het bedrijf omgaat met klanten, werknemers en belanghebbenden.

ATG: 'Ethische bedrijfsvoering is vanzelfsprekend'

'Binnen ons bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat het naleven van de strengste normen rondom ethiek en verantwoordelijkheid niet optioneel is', zegt Pim Loosschilder, country manager Benelux van ATG. 'Het is de enige manier om in de zakenwereld van vandaag succesvol te zijn. Wij werken toegewijd aan ethische bedrijfsvoering; dat doen we al sinds onze oprichting in 1992.' ATG werkt in lijn met de tien leidende beginselen van het Global Compact, vervolgt hij: 'Deze beginselen, die de VN introduceerde in 2004, gaan over mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Ze raken allemaal aan de uitgangspunten van fatsoen, integriteit en respect, die leidend zijn in ons werk.'

Milieu, maatschappij en bedrijfsvoering

De principes waaraan ATG zich committeert, gaan over milieu, maatschappij en bedrijfsvoering. 'Wij voelen ons rentmeester van het milieu. Dat houdt in dat wij de impact van onze eigen activiteiten op de planeet willen minimaliseren, maar ook slimme oplossingen willen aanbieden die het belang daarvan onderstrepen bij onze klanten, stakeholders en eindgebruikers', vertelt Loosschilder. 'Zo hebben wij onze milieukenmerken onafhankelijk laten beoordelen en hebben we het ISO 14001-certificaat behaald, de wereldwijde norm voor milieubeheer.'

Wij hebben onze milieukenmerken onafhankelijk laten beoordelen”

Commercieel én duurzaam

Door de expertise van medewerkers in te zetten en gebruik te maken van onder meer technologie, ontwikkelt ATG zich commercieel én duurzaam. Daarbij wordt de maatschappelijke impact niet uit het oog verloren. Loosschilder: 'Wij zijn ISO 45001-geaccrediteerd, wat betekent dat we voldoen aan de internationale norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Veiligheid zit in ons DNA. Verder hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onafhankelijk laten beoordelen volgens de ISO 26000-norm, een van de toonaangevende wereldwijde normen op dat gebied.'
Ook de eigen bedrijfsvoering is sterk ethisch gedreven. 'Ethisch en verantwoordelijk zakendoen is verankerd in onze kernwaarden en onze dagelijkse manier van werken', zegt Loosschilder. 'De samenwerking met deskundigen uit de sector, duurzaamheidsaudits en -evaluaties en een robuust risicobeheersysteem zijn leidend voor ons in het toepassen van de strengste bedrijfsnormen.'

Voorloper in de sector

Pim Loosschilder: "Wij voelen ons rentmeester van het milieu."
Pim Loosschilder: "Wij voelen ons rentmeester van het milieu."

Duurzaamheid is de laatste jaren een zeer actueel onderwerp geworden, en veel partijen binnen de sector werken aan oplossingen. Ondertussen mag ATG zich voorloper noemen in de sector. Hoe komt dat? 'De meeste van onze concurrenten besteden de productie van handschoenen geheel of gedeeltelijk uit', weet Loosschilder. 'Daardoor hebben zij het fabricageproces niet onder controle, en dat is maar liefst 85% van de duurzaamheidsuitdaging. Wij concentreren ons juist wel op het fabricageproces en kunnen daardoor volledig geïntegreerde duurzame oplossingen aanbieden.'
De inspanningen van ATG op het gebied van duurzaamheid worden beloond; het bedrijf heeft vier belangrijke accreditaties behaald rondom ethisch zakendoen, milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid, en gezondheid en veiligheid op het werk, zoals de eerder genoemde ISO-normen. Daarbovenop heeft ATG succesvol de SMETA-audit doorlopen, de meest gebruikte maatschappelijke audit ter wereld. ‘Hiermee kunnen bedrijven hun vestigingen en leveranciers beoordelen, om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen.’ Geen overbodige luxe, weet Loosschilder, misstanden zijn aan de orde van de dag.

Milieuvriendelijke productie

ATG is daarnaast voortdurend gericht op de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën in de productiefaciliteiten. 'Denk aan het gebruik van hernieuwbare energie. Om onze broeikasgasemissies te verminderen, zijn wij begonnen met het zelf opwekken van elektriciteit via de aanbouw en uitbreiding van ons zonnepanelenproject. In het eerste jaar hebben we onze uitstoot met 150 ton weten te verminderen.' Ook afvalbeheer is een speerpunt, zegt Loosschilder. 'De fabricage van handschoenen levert afval op dat gewoonlijk wordt verbrand. Daarbij komen giftige stoffen vrij. Daarom zoeken wij naar manieren om ons rest-rubber te recyclen, bijvoorbeeld door gebruik in rubberen bouwblokken of speeltegels. Ook ons bosbouwprogramma noem ik met trots. Elke boom die we planten kan, wanneer hij volgroeid is, ongeveer 21 kilo CO2 per jaar opnemen. Ons doel is niet alleen de hoeveelheid broeikasgassen per geproduceerde handschoen te verminderen, maar ook onze uitstoot te compenseren en uiteindelijk 100% CO2-neutraal te worden.'
Dat de handschoenen van ATG ontworpen zijn om gewassen en hergebruikt te worden, heeft natuurlijk ook te maken met duurzaamheid. Op die manier kan de eindgebruiker optimaal profiteren van alle technologie die erin zit. En economisch is het ook voordelig: hoe minder snel handschoenen weggegooid hoeven te worden, des te minder afval en des te minder uitstoot van broeikasgassen bij de maak van nieuwe handschoenen.

Steeds verbeteren

Ook al is ATG koploper in de sector, tevreden achteroverleunen doet het bedrijf niet. 'Wij erkennen onze grote verantwoordelijkheid', besluit Loosschilder. 'We blijven bezig om onze hoge werk- en veiligheidsnormen voortdurend verder te verbeteren. Daarover gaan we graag met klanten en partners in gesprek.'

Meer weten? Kijk op www.atg-glovesolutions.com.

Elke arbeidsinspecteur een eigen AI-collega?

Elke arbeidsinspecteur een eigen AI-collega?

Hoe kunnen inspecteurs met behulp van AI nog eerlijker, effectiever en efficiënter hun werk doen? Daarover buigen 4 rijksinspecties, TNO en 2...

Boete voor verkeerd gebruik torenkraan met werkbak

Boete voor verkeerd gebruik torenkraan met werkbak

Een bedrijf krijgt een boete voor het niet volgen van de handleiding bij het gebruik van een torenkraan met werkbak. De rechtbank geeft de minister...

Bovenloopkraan botst op schaarhoogwerker

Bovenloopkraan botst op schaarhoogwerker

Het is een goede zaak om als bedrijf instructies te hebben over het gebruik van arbeidsmiddelen. De bedieners van die arbeidsmiddelen moeten die dan...

Waarom droogsystemen voor werkkleding belangrijk voor de hygiëne zijn

Waarom droogsystemen voor werkkleding belangrijk voor de hygiëne zijn

Gezonde werknemers, minder ziekteverzuim én hygiëne op de werkvloer: wie wil dit nu niet? In tal van werkomgevingen is het dragen van geschikte...

Steigerbouw na de Amercentrale: check, check, dubbelcheck

Steigerbouw na de Amercentrale: check, check, dubbelcheck

Welke lessen heeft de steigerbouw getrokken uit het vreselijke ongeluk bij de Amercentrale? We spraken met een getuige-deskundige en emotioneel...

Toetsen van een RI&E PBM, wie mag het doen?

Toetsen van een RI&E PBM, wie mag het doen?

Maken PBM deel uit van de arbeidshygiënische strategie van een bedrijf? Dan is het maken van een verdiepende RI&E voor PBM een verstandige keuze....

Uitleg en advies over de verdiepende RI&E PBM

Uitleg en advies over de verdiepende RI&E PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn belangrijk voor de bescherming van medewerkers op de werkvloer. Maar ze zijn geen Haarlemmerolie. En ze komen...

Is bevel tot stillegging wegens valgevaar terecht?

Is bevel tot stillegging wegens valgevaar terecht?

Een installateur van zonnepanelen moet het werk stilleggen wegens het ontbreken van doelmatige valbescherming. Maar is dat terecht?