Arbeidsinspectie

Transportkist schuift van laadklep, boven op chauffeur

Transportkist schuift van laadklep, boven op chauffeur

Tijdens het lossen van een transportkist via de laadklep van een vrachtwagen gaat het flink mis. Want het transportbedrijf heeft het gevaar dat een...

Monitor Arbeidsongevallen, de feiten en cijfers toegelicht

Monitor Arbeidsongevallen, de feiten en cijfers toegelicht

Op 5 oktober 2023 publiceerde de Nederlandse Arbeidsinspectie de Monitor Arbeidsongevallen 2022. Paul Verloop geeft een beknopte toelichting op de...

2.000 slachtoffers van arbeidsongeval, maar niet alles wordt gemeld

2.000 slachtoffers van arbeidsongeval, maar niet alles wordt gemeld

In 2022 waren er 2.357 slachtoffers van een arbeidsongeval, waarbij voor 40 slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Maar de...

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Geen maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen en zonder adembeschermingsmiddelen asbest verwijderen. Deze asbestsaneerder maakt er een potje van....

Eigen ongevalsonderzoek levert meer op dan boete

Eigen ongevalsonderzoek levert meer op dan boete

Werkgevers kunnen na een arbeidsongeval voortaan hun eigen onderzoek doen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt 6 bagage-afhandelaren op Schiphol definitief een last onder dwangsom (LOD) op. De inspectie constateert dat de...

Handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie

De wettelijke taak van de Nederlandse Arbeidsinspectie is toezicht houden op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving. Indien nodig...

Thuiswerken: tips van de Arbeidsinspectie voor werkgevers

Thuiswerken: tips van de Arbeidsinspectie voor werkgevers

Werkgevers nemen verschillende maatregelen op het gebied van thuiswerken. Maar wat vinden werknemers van die maatregelen en helpen ze wel echt? De...

Nog veel uitbuiting en onderbetaling in uitzendsector

Nog veel uitbuiting en onderbetaling in uitzendsector

Nederland behoort tot de top 5 in Europa van landen met de meeste werknemers met een flexibel contract. De Arbeidsinspectie constateert nog veel...

Deze sancties kan de Arbeidsinspectie opleggen 

Deze sancties kan de Arbeidsinspectie opleggen

Bij het handhaven van de arbeidsomstandighedenwetgeving kan de Nederlandse Arbeidsinspectie verschillende soorten sancties opleggen.