Bouwongeval Lochem: dit is nodig om een hijsongeval te voorkomen

Het was de bedoeling dat in Lochem de twee bogen van een nieuwe brug op hun plek gehesen zouden worden en aan elkaar zouden worden vastgemaakt. Helaas ging er iets helemaal fout. Wat is er nodig om hijsongevallen te voorkomen? Veiligheidskundige Jos Putman geeft advies.

Bouwongeval Lochem: dit is nodig om een hijsongeval te voorkomen
LOCHEM - Een deel van een brug in aanbouw op de Goorseweg is ingestort. Twee mensen kwamen om het leven, twee anderen raakten gewond. ANP PERSBUREAU HEITINK

Volgens de burgemeester van Lochem had het moment van plaatsen van de brug een feestdag moeten zijn. Het liep anders. Bij het plaatsen van de eerste boog knapte deze uit de kabels van de twee betrokken hijskranen. De vallende boog raakte een platform, waar op dat moment vier bouwvakkers op stonden. 

Er vielen twee doden en twee zwaargewonden. De dodelijke slachtoffers van het brugongeluk zijn twee mannen uit Polen en België, zo meldt de Arbeidsinspectie. Twee andere personen raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn buiten levensgevaar. 

Speculeren over veiligheid 

Het blijft natuurlijk speculeren over de oorzaak van dit vreselijke ongeval en hoe de veiligheid was geregeld. Maar we weten wel wat er in theorie nodig is om hijsongevallen te voorkomen. 

Volgens Jos Putman is het hijsen van één last met twee of meerdere kranen altijd één van de meest risicovolle activiteiten bij hijswerkzaamheden. Putman is Hoger Veiligheidskundige en lid van onder meer de vakgroep PBM van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). 

Putman legt uit dat in de tijd dat de P-bladen (Publicatiebladen van de Arbeidsinspectie) nog bestonden, ongeveer tussen 1960 en 1995, het hijsen van één last door twee of meer kranen vergunningplichtig was. Er moest voor deze hijswerkzaamheden toestemming gevraagd worden aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie. 

Verplicht hijsplan laten toetsen 

Nu moet er volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit een hijsplan worden gemaakt door het hijsbedrijf dat gaat hijsen. Het hijsplan moet worden opgesteld op basis van een RI&E en getoetst worden door deskundigen.

Een toetser kijkt onder andere naar de sterkte-berekening (hijslast), de opstelling van de kranen, kraanbewegingen en externe factoren, zoals bijvoorbeeld de wind. De beoordeling van de veiligheidskundige speelt een belangrijke rol, onder andere bij het opstellen en toetsen van de RI&E. Maar ook de ervaring en deskundigheid van het hijsbedrijf is van groot belang. 

Veel factoren kunnen bij het bouwongeval in Lochem een rol bij hebben gespeeld. Het advies van Putman luidt om ten eerste altijd een RI&E én een Taak Risico Analyse (TRA) op te stellen. En ten tweede om het hijsplan altijd te laten toetsen door twee onafhankelijke deskundigen: een veiligheidskundige en een hijsspecialist. 

Onderzoek moet uitwijzen wat er allemaal fout is gelopen in Lochem. De Arbeidsinspectie is ermee bezig en er is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ongetwijfeld gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ook een onderzoek instellen. Tot die tijd wachten we af en heeft het niet veel zin om te speculeren over de oorzaken. 

Bronnen: NOS, AD

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.

Checklist: het vitaliteitsbeleid toepassen in 5 stappen

Checklist: het vitaliteitsbeleid toepassen in 5 stappen

Een vitaliteitsbeleid richt zich op het positief stimuleren van de allesomvattende gezondheid van medewerkers. Deze checklist is daarvoor een goed...

NVAB: 'Als bedrijfsartsen willen we er zijn voor alle werkenden'

NVAB: 'Als bedrijfsartsen willen we er zijn voor alle werkenden'

Eind vorig jaar zat de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) nog midden in een discussie over de meerwaarde van de bedrijfsarts. Een...

Beperk het lijden van scheiden op het werk

Beperk het lijden van scheiden op het werk

Een scheiding heeft een grote invloed op een medewerker, ook op de werkplek. Hoe houd je de schade beperkt voor medewerker én bedrijf? En wat kun je...

5 best gelezen artikelen in juni

5 best gelezen artikelen in juni

Dit waren de 5 best gelezen artikelen in juni 2024. Op nummer 1 de vraag of je een korte broek mag dragen op de werkplek. Vervolgens een aantal...

Rechter: oordeel bedrijfsarts gaat boven observaties onderzoeksbureau

Rechter: oordeel bedrijfsarts gaat boven observaties onderzoeksbureau

Een werkgever vermoedt dat een langdurig zieke werkneemster niet arbeidsongeschikt is en ontslaat haar. De rechter keurt het ontslag af, omdat het...

8 vragen & antwoorden over (frequent) kortdurend verzuim

8 vragen & antwoorden over (frequent) kortdurend verzuim

Van de gevallen van kortdurend verzuim komt 70% voort uit andere dan gezondheidsredenen. Volgens Marjol Nikkels, verzuimspecialist, moet deze vorm...

Melding van grensoverschrijdend gedrag? Volg dit stappenplan

Melding van grensoverschrijdend gedrag? Volg dit stappenplan

Bewustwording rond ongewenst en grensoverschrijdend gedrag neemt toe. Want het kan overal gebeuren en daarom is het voor organisaties cruciaal om...

Exitgesprek vult bibliotheek van ervaringen

Exitgesprek vult bibliotheek van ervaringen

Een goed gevulde boekenkast is niet alleen een verzameling boeken, maar ook de stolling van talloos veel jaren noeste arbeid. Kennis en inzicht...