Veilig warm door de winter

Ik organiseer deze winter Open huiskamers, zei de 77-jarig B&B-houdster met glimmende ogen. Ze beschreef het beste energiebesparingsplan dat ik tot...

Vluchtwegen: dit zijn de eisen

Bij brand in een gebouw moet iedereen snel en veilig de nooduitgang kunnen vinden. Dat stelt eisen aan de vluchtwegen. We zetten ze op een rij.

Wet veiligheidsregio’s moet anders

Een evaluatiecommissie onderzocht de Wet veiligheidsregio’s. De commissie vindt de wet ongeschikt voor de toekomst. De wereld wordt immers steeds...

Het brandrisico van een vallende camera

Gelukkig is de temperatuur inmiddels een stuk lager dan in de maand juli. Als ik uit het raam van mijn werkkamer kijk zie ik de regen redelijk...

Zware brandwonden door linke spuitcabine

Het zal je maar gebeuren: zware verbrandingen oplopen bij een brand in een spuitcabine. Omdat de werkgever het niet belangrijk genoeg vindt om veilig...