Corona

Laatste inzichten over Post Covid-19 Syndroom

Laatste inzichten over Post Covid-19 Syndroom

Het aantal patiënten in Nederland met langdurige klachten na Covid-19 wordt geschat op 90.000. 1 op de 5 à 8 coronapatiënten krijgt te maken met Post...

Corona: lessen en toekomstscenario's

Corona: lessen en toekomstscenario's

Behalve aandacht voor Long COVID is er niet heel veel aandacht meer voor corona. Wel liggen er voor de verschillende scenario's maatregelenpakketten...

Zo ben je voorbereid op een opleving van het coronavirus

Zo ben je voorbereid op een opleving van het coronavirus

Meer dan 3 jaar na de eerste besmettingen roept het coronavirus nog steeds vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij arboprofessionals....

Mogelijke oorzaak én medicijn post-Covid ontdekt

Mogelijke oorzaak én medicijn post-Covid ontdekt

Wetenschappers van het Amsterdam UMC hebben een enzym gevonden dat mogelijk post-Covid veroorzaakt. Daarmee komt ook een medicijn in beeld dat de...

Thuiswerkplek? Dit zijn de regels voor vergoedingen

Thuiswerkplek? Dit zijn de regels voor vergoedingen

We werken meer thuis. De werkgever kan hiervoor belastingvrij een bedrag uitkeren. Maar ook materiaal ter beschikking stellen. In een aantal cao's...

Post-Covid: recente ontwikkelingen op een rij

Post-Covid: recente ontwikkelingen op een rij

In Nederland houdt 1 op de 8 mensen langdurige klachten na een Covid-besmetting. Post-Covid is daarmee een serieus probleem en verder onderzoek is...

Werkgever ook aansprakelijk voor de gevolgen van Covid-19-besmetting?

Werkgever ook aansprakelijk voor de gevolgen van Covid-19-besmetting?

Nog veel mensen kampen met langdurige gezondheidsklachten door een Covid-19-besmetting. Is de werkgever hiervoor aansprakelijk?

Dit zijn de best gelezen artikelen in 2022

Dit zijn de best gelezen artikelen in 2022

2022 stond voor een groot deel in het teken van ongewenst gedrag. Niet gek dus dat veel van de artikelen op Arbo-online daar aandacht aan besteedden....

Corona: als alles weer mag

Corona: als alles weer mag

In de zorg zijn we voorbereid op wat corona ons gaat brengen. Een nieuwe vaccinatieronde is inmiddels van start gegaan. Het draaiboek 'voor als het...

Bijna alle werknemers met langdurige coronaklachten worden arbeidsongeschikt verklaard

Bijna alle werknemers met langdurige coronaklachten worden...

Long covid leidt vaak tot arbeidsongeschiktheid. Maar een klein percentage, 9 procent verklaart het UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Bij...