Bijna alle werknemers met langdurige coronaklachten worden arbeidsongeschikt verklaard

Long covid leidt vaak tot arbeidsongeschiktheid. Maar een klein percentage, 9 procent verklaart het UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Bij de meesten is herstel deels of geheel nog mogelijk, denkt het UWV.

Bijna alle werknemers met langdurige coronaklachten worden arbeidsongeschikt verklaard

In de eerste vijf maanden van 2022 heeft het UWV 736 WIA-beoordelingen gedaan bij werknemers die langdurig ziek zijn door covid. Tot en met eind september waren dat er in totaal 1239 dit jaar. Het UWV kende 84 tot 85 procent van deze mensen een WIA-uitkering toe omdat ze arbeidsongeschikt waren.

Bij helft verbetering mogelijk

Het betekent dat 1000 werknemers momenteel een WIA-uitkering krijgen omdat ze arbeidsongeschikt zijn door long covid. De helft van deze arbeidsongeschikten door covid krijgt een WGA-uitkering omdat ze 80 tot 100 procent ongeschikt zijn om te werken. Bij deze mensen sluiten de keuringsartsen verbetering van de belastbaarheid niet uit. Een kwart van de afgekeurden is gedeeltelijk arbeidsongeschikt, en krijgt daarom een WGA 35-80 uitkering.

Een vrij klein deel, 9 procent krijgt een IVA-uitkering vanwege volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. De overige 16 procent is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt en heeft daarom geen recht op een WIA-uitkering. Volgens de keuringsartsen van het UWV kunnen ze minstens 65 procent van hun oude loon verdienen.

Effecten langere termijn nader onderzoeken

‘Ook de nieuwe cijfers laten zien dat de impact van langdurige coronaklachten op het leven van mensen groot is’, zegt Chantal Gielen, medisch adviseur bij UWV. ‘Dat is ook wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer zien. Als UWV nemen we dit heel serieus.’

Volgens Gielen doet het UWV dat onder andere door zelf wetenschappelijk onderzoek te initiëren. ‘Deze cijfers geven een eerste beeld, maar wij willen graag dieper kijken naar de maatschappelijke gevolgen.’ Het UWV houdt mede hierom naar eigen zeggen een landelijk onderzoek naar de maatschappelijke impact van de COVID-19 pandemie op de arbeidsongeschiktheid en de gevolgen voor gezondheid en participatie.

Wat is long covid?

Mensen met long covid hebben vaak langdurig klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, aanhoudende verhoging, depressie, angstgevoelens of vergeetachtigheid. Meer dan de helft heeft ook werkgerelateerde problemen. Ze werken minder uren, zijn nog altijd met ziekteverlof of ze hebben hun baan opgezegd.

Werkgevers in de sectoren zorg en welzijn kunnen subsidie aanvragen om werknemers na 2 jaar ziekte in dienst te houden. Het gaat om werknemers in de zorg die tussen maart 2020 en december 2020 ziek zijn geworden. Het bedrag is bedoeld als een tegemoetkoming in de loonkosten. Meer informatie over het aanvraagproces en over de voorwaarden van de subsidie is te vinden op deze website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer over