Fysieke belasting

Beeldschermwerk en zitten fors toegenomen sinds pandemie

Beeldschermwerk en zitten fors toegenomen sinds pandemie

Medio 2023 zijn werknemers meer beeldschermwerk gaan doen. Ook zitten ze gemiddeld langer op een werkdag vergeleken met 2019. Dit blijkt uit de...

Aan de slag met gedrag in de arbopraktijk

Aan de slag met gedrag in de arbopraktijk

Ondanks bestaande wet- en regelgeving is gezond en veilig werken in Nederland lang geen vanzelfsprekendheid. Een belangrijke verklaring hiervoor is...

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt 6 bagage-afhandelaren op Schiphol definitief een last onder dwangsom (LOD) op. De inspectie constateert dat de...

Beroepsziekten: beroepsgebonden aandoeningen aan de onderste ledematen

Beroepsziekten: beroepsgebonden aandoeningen aan de onderste ledematen

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die voor meer dan 50% tijdens het werk heeft plaatsgevonden.

Maatregelen tegen fysieke belasting op diverse niveaus

Maatregelen tegen fysieke belasting op diverse niveaus

Om de risico's van fysieke belasting te beheersen, kunnen op verschillende niveaus maatregelen worden genomen.

Keuringen als preventie bij fysiek zwaar werk

Keuringen als preventie bij fysiek zwaar werk

Bij fysiek zware functies kunnen keuringen een belangrijke preventieve rol spelen om knelpunten van fysiek zwaar werk te voorkomen.

Tillen en dragen: dit zijn de maatregelen

Tillen en dragen: dit zijn de maatregelen

Tillen en dragen zijn vormen van fysieke belasting die kunnen leiden tot aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Welke maatregelen kunt u nemen bij...

Risico's en maatregelen bij energetische belasting

Risico's en maatregelen bij energetische belasting

Bij energetische belasting genereert het lichaam warmte doordat grote spiergroepen veel arbeid verrichten. Energetische belasting ontstaat ook bij...

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Arbeidsgerelateerde aandoeningen aan de onderste ledematen zijn beschadigingen van lichaamsstructuren, zoals pezen, spieren, zenuwen, gewrichten en...

De risico's van repeterende bewegingen

De risico's van repeterende bewegingen

Repeterende bewegingen zijn een vorm van fysieke belasting. Als gevolg van het geregeld uitvoeren van repeterende bewegingen kunnen op den duur...