In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn. De werkgever betaalt de PBM, onderhoudt ze en zorgt voor voorlichting over de aanschaf en het gebruik ervan. De werknemer is verplicht ze (op de juiste wijze) te gebruiken. Maar altijd geldt de arbeidshygiënische strategie: eerst bronmaatregelen toepassen voor het beperken van risico's en pas daarna PBM gebruiken. Hierover is meer informatie te vinden op www.arbo-online.nl bij nieuws, blogs, jurisprudentie en verdiepende artikelen. In de PBMwijzer vind je alle informatie over de juiste keuzes in PBM en het gebruik daarvan.