PBMwijzer / ademhalingsbescherming / Normering

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

 

 • NEN-EN 132:1999 nl Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Definities van termen en pictogrammen.
 • NEN-EN 133:2001 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Indeling.
 • NEN-EN 134:1998 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Benaming van onderdelen.
 • NEN-EN 135:1999 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Lijst van gelijkwaardige termen.
 • NEN-EN 136:199/C2:2007 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Volgelaatsmasker.
 • NEN-EN 137:2006 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatsmasker.
 • NEN-EN 138:1995 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Zelfaanzuigende slangmaskers voor gebruik met volgelaatsmasker, halfmasker of mondstukgarnituur.
 • NEN-EN 140:1998/C1:2000 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Halfmaskers en kwartmaskers.
 • NEN-EN 142:2002 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Mondstukgarnituren.
 • NEN-EN 143:2000 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Deeltjesfilters.
 • NEN-EN 144-1:2000/ A2:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Deel 1: afsluiters voor gasflessen – schroefdraadverbindingen voor aansluitingen.
 • NEN-EN 144-2:1998 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Deel 2: afsluiters voor gasflessen – schroefdraadverbindingen voor uitlaataansluitingen.
 • NEN-EN 144-3:2003/ C1:2007 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Deel 3: afsluiters voor gasflessen – Uitlaatverbindingen voor Nitrox en zuurstof duikgas.
 • NEN-EN 148-1:1999 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Deel 1: schroefdraad voor gelaatsstukken – standaard schroefdraadverbinding.
 • NEN-EN 148-2:1999 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Deel 2: schroefdraad voor gelaatsstukken – Centrale schroefkoppeling.
 • NEN-EN 149:2001 + A1: 2009 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes.
 • NEN-EN 269:1994 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Aangedreven slangademhalingstoestellen met een kap.
 • NEN-EN 402:2003 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Door de longen aangestuurde onafhankelijke persluchtademhalingstoestellen met een volgelaatsmasker of mondstukgarnituur voor vluchtdoeleinden.
 • NEN-EN 403:2004 Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden – filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand.
 • NEN-EN 404:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden – zelfredmiddel met filter tegen koolmonoxide.
 • NEN-EN 405:2001+A1: 2009 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en stof.
 • NEN-EN 1146:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap (ademluchtzelfredmiddel met kap).
 • NEN-EN 1827:1999+A1:2009 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Halfmaskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes.
 • NEN-EN 12083:1998 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Niet op de ademluchtaansluiting gemonteerde filters.
 • NEN-EN 12941:1998/ A2:2008 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Aangedreven filters gecombineerd met een helm of kap.
 • NEN-EN 12942:1998/ A2:2008 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Aangedreven filters gecombineerd met volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of kwartgelaatsmaskers.
 • NEN-EN 13274 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Deze norm beschrijft beproevingsmethoden van de ademhalingsbeschermingsmiddelen.
 • NEN-EN 14387:2004+A1:2008 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Gasfilters en combinatiefilters.
 • NEN-EN 14435:2004 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Onafhankelijk ademluchttoestel met een halfmasker ontworpen om te worden gebruikt bij overdruk.
 • NEN-EN 14529:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Onafhankelijk ademluchttoestel met een halfmasker ontworpen als overdrukademautomaat uitsluitend voor vluchtdoeleinden.
 • NEN-EN 14593-1:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat – Deel 1: toestel met een volgelaatsmasker.
 • NEN-EN 14593-2:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat – Deel 2: toestel met een halfmasker, te gebruiken bij overdruk.
 • NEN-EN 14594:2005 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel en het gebruik ervan? De PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk