PBMwijzer / beschermende kleding / bij de bron aanpakken

De noodzaak tot het dragen van beschermende kleding blijkt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Vervolgens moet het risico worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie.

Risico’s waartegen beschermende kleding kan beschermen:

 • mechanische dreiging om gegrepen te worden door bewegende delen van machines;
 • klimatologische en thermische dreiging als koude, warmte, vocht en wind;
 • atmosferische omstandigheden als stof, gassen en dampen;
 • elektrische energie;
 • vlammen, vonken en gesmolten (metaal)spatten;
 • chemische dreiging van zuren, logen, oplosmiddelen, oliën, vetten;
 • vaste chemicaliën;
 • radioactieve stoffen;
 • micro-organismen;
 • omgang met gemotoriseerd verkeer.
 • Het risico moet worden aangepakt volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie.
  • Stap 1, bronaanpak: het risico bij het ontstaan voorkomen of beperken.
  • Stap 2, afscherming van de bron: kijken naar mogelijkheden om het risico af te schermen.
  • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen: beperken van het aantal werknemers dat bloot staat en beperking van de blootstellingduur.
  • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen: wanneer alle voorgaande stappen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, moet beschermende kleding worden gedragen.
 • Het materiaal waarvan de beschermende kleding is gemaakt, mag zelf geen gezondheidsrisico opleveren. Is er sprake van toevoegingen of impregneringsmiddelen die allergische reacties kunnen veroorzaken, dan staat dit in de gebruiksaanwijzing vermeld.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk