PBMwijzer / beschermende kleding / Veel gestelde vragen

Er zijn NEN-, EN-, ISO- en IEC-normen voor beschermende kleding. Wat is het verschil?

De NEN-, EN- en ISO-normen hebben alleen betrekking op persoonlijke beschermingsmiddelen. De IEC-normen hebben ook betrekking op elektrische componenten en apparatuur.

 

Worden er speciale eisen gesteld aan werkkleding?

Ja. De broekspijpen mogen bijvoorbeeld niet zijn voorzien van een omslag, de mouwen mogen niet zijn voorzien van manchetten en mouwsluitingen, en de mouwen en broekspijpen moeten nauwsluitend zijn.

 

Mag er een bedrijfslogo worden aangebracht op beschermende kleding?

Bij het aanbrengen van (bedrijfs)logo’s op beschermende kleding moet rekening worden gehouden met het behoud van de beschermende eigenschappen. Zo zal bij beschermende kleding tegen hitte en vlammen het logo van hetzelfde niet-vlamonderhoudende materiaal moeten zijn gemaakt. Doe dit daarom altijd in overleg met de leverancier.

 

Kan een bedrijf beroepskleding onbelast vergoeden?

Kleding (inclusief schoenen) mag een werkgever alleen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, als het gaat om werkkleding. Dit geldt ook voor een vergoeding voor het wassen van kleding. Artikel 8b lid 3 van de Wet Inkomstenbelasting zegt het volgende over het begrip beroepskleding of werkkleding: ‘Werkkleding is kleding die specifiek geschikt is of (…) uitsluitend bestemd om bij het verwerven van inkomsten of behalen van winst te dragen. (…) Kleding die niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om bij het verwerven van de inkomsten te dragen, wordt slechts als werkkleding aangemerkt indien zij is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare (…) beeldmerken (bedrijfslogo) met een oppervlakte van tezamen ten minste 70 cm2.’

 

Zijn er ook cao-afspraken over het verstrekken van beschermende kleding?

In een aantal Collectieve Arbeidsovereenkomsten (onder andere de cao-Bouwbedrijf) is geregeld dat de werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Voor werkkleding kan de werkgever kiezen tussen kosteloos verstrekken of een in de cao vastgelegde vergoeding per werkdag.

 

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk