PBMwijzer / Gehoorbescherming / Algemeen

GehoorbeschermingTe veel geluid op het werk kan vervelende gevolgen hebben. Denk aan gehoorbeschadiging maar ook aan verhoogde bloeddruk, stress, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Gehoorschade kan ontstaan bij een geluidsniveau van boven de 80 dB(A). Om medewerkers hiertegen te beschermen moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Als er alles aan is gedaan om het geluidsniveau onder de 80 dB(A) te krijgen en dat toch niet lukt, moeten werkgevers gehoorbescherming beschikbaar stellen. Vanaf 85 dB(A) zijn medewerkers verplicht die te dragen. 

  • Geluid kan een negatieve invloed hebben op welzijn en gezondheid. Als geluid te hard is, heeft dat effect op het gehoor. Hoe langer het lawaai aanhoudt en hoe harder het is, hoe groter de effecten zijn. Denk aan tijdelijk of blijvend gehoorverlies en het horen van geluiden die er niet zijn (oorsuizen).
  • Als een werknemer de hele werkweek wordt blootgesteld aan geluid van boven de 80 dB(A) is de kans groot dat hij gehoorschade oploopt. Vanaf dat geluidsniveau moet een werkgever dan ook gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
  • Er zijn verschillende soorten gehoorbeschermers. Bij de keuze is het verstandig om rekening te houden met de omstandigheden in de werkomgeving, de taken van de gebruiker en persoonlijke voorkeuren.
  • Gehoorbeschermers moeten CE-gecertificeerd zijn.
  • Een goede instructie zorgt voor een juist gebruik van gehoorbeschermers. Om te zorgen dat ze ook in de praktijk op de goede manier worden gebruikt, is toezicht op de werkvloer nodig.

 

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk