PBMwijzer / Gehoorbescherming / Normen

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

 

 • NEN-EN 458: Gehoorbeschermers: aanbevelingen voor selectie, gebruik, zorg en onderhoud.
 • NEN-EN 352-1: Algemene eisen gehoorbeschermers – gehoorkappen.
 • NEN-EN 352-2: Algemene eisen gehoorbeschermers – oordoppen.
 • NEN-EN 352-3: Algemene eisen gehoorbeschermers – aan veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen.
 • NEN-EN 352-4: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – niveau-afhankelijke gehoorkappen.
 • NEN-EN 352-5: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – actieve geluidsreducerende gehoorkappen.
 • NEN-EN 352-6: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – gehoorkappen met elektrische audio-aansluiting.
 • NEN-EN 352-7: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – niveau-afhankelijke oordoppen.
 • NEN-EN 352-8: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – gehoorkappen met muziekvoorziening.
 • NEN-EN 13819-1: Fysische beproevingsmethoden (gehoorkappen en oordoppen).
 • NEN-EN 13819-2: Akoestische beproevingsmethoden (gehoorkappen en oordoppen).
 • NEN-EN-ISO 4869-1: Akoestiek – Gehoorbeschermers – subjectieve beproevingsmethode van de demping.
 • NEN-EN-ISO 4869-2: Akoestiek – Gehoorbeschermers – inschatting van de effectieve A-gewogen geluidsdruk bij gebruik van gehoorbeschermers.
 • NEN-ISO 9612 Akoestiek: bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk