PBMwijzer/Gehoorbescherming/veel gestelde vragen

Volstaat één type gehoorbescherming voor de hele organisatie?

De kans is klein dat binnen een organisatie één type gehoorbeschermer bij iedereen past. Niet alleen het lawaainiveau op verschillende werkplekken, maar ook persoonlijke verschillen spelen een rol bij welke geschikt is. Denk hierbij aan de afmetingen van het hoofd of de gehoorgang; of iemand een bril draagt; of iemand ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt; en verschillende werkomstandigheden.

 

Hoe wordt het gebruiken van gehoorbescherming vanzelfsprekend gedrag?

Het helpt enorm als niet alleen mensen van kantoor maar ook mensen van de vloer het belang van gehoorbescherming inzien en uitdragen. Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven, door er geregeld aandacht aan te besteden in werkoverleg of door mensen die hun gehoorkappen of oordoppen niet dragen vriendelijk aan te spreken. Als dat niet helpt, kan de werkgever overwegen een aantekening in het personeelsdossier of een andere sanctie te geven aan mensen die ze zouden moeten gebruiken maar dat niet doen. Dit kan ook van pas komen bij een mogelijke claim. Je hebt immers zwart op wit dat je maatregelen hebt genomen.

 

Bestaat er voor elke situatie een vorm van gehoorbescherming?

Gehoorbeschermers zijn niet overal een oplossing voor. Hun maximale demping is beperkt. Ze kunnen het geluidsniveau met maximaal 35 dB(A) laten zakken. Dat komt doordat geluid niet alleen via je oren je lijf binnenkomt, maar ook via je mond, neus en schedel. In mindere mate dan via de oren, maar het stelt wel grenzen aan de bescherming die met gehoorbeschermers kan worden bereikt.

 

Wat betekent A-gewogen geluidsdruk?

De gevoeligheid van het menselijk gehoor is niet voor alle frequenties even groot. Voor hoge tonen zijn we gevoeliger dan voor lage tonen. Daardoor horen we hoge tonen harder dan lage tonen. Het zogenoemde A-filter is bedoeld om de getalswaarde van een geluidsmeting in overeenstemming te brengen met de menselijke waarneming. De frequentieafhankelijke correctie van dat filter komt overeen met die van het gemiddeld menselijk gehoor. Geluid gemeten met een ingeschakeld A-filter noemen we een A-gewogen meting en wordt uitgedrukt in dB(A). Het A-gewogen geluidsniveau dient als basis voor de meting en beoordeling van het geluid op de werkplek.

 

Wat betekent dB(A)?

dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het menselijk gehoor.

 

Wat betekent dB(C)?

Het A-filter werkt niet goed bij metingen tijdens muziek met veel lage tonen. Daarom wordt bij muziek het C-filter gehanteerd.

 

Wat is piekgeluidsdruk?

Soms zijn er werkzaamheden waarbij kortdurend zeer hoge geluidsniveaus voorkomen: een geluidsdrukniveau  van boven de 135 dB(C). Dit komt bijvoorbeeld voor bij het werken met een schietpistool in de bouw. Piekgeluid is niet het hoogst gemeten geluidsniveau, maar een aparte grootheid die apart op de geluidsmeter wordt weergegeven. Piekgeluidsdruk wordt apart genoemd in het Arbobesluit in de eenheid Pascal (Pa).

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk