PBMwijzer / Handbescherming / Bij de bron aanpakken

risico-inventarisatie en -evaluatieOf er bij werkzaamheden sprake is van een risico voor handen of armen staat in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Is er een risico dan moet het worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie. 

 

 

  • Stap 1, bronaanpak. Bijvoorbeeld: gesloten installaties voor gevaarlijke stoffen, mechanisatie van processen, automatische monsternamepunten en dergelijke. Maar ook het gebruik van minder schadelijke of onschadelijke stoffen of aangepaste werkmethoden.
  • Stap 2, afscherming van de bron. Denk aan: omkastingen, veiligheidsschermen, gebruik van geschikte of voor het doel aangepaste gereedschappen.
  • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen. Zoals het beperken van het aantal werknemers dat blootstaat aan risico’s en de beperking van de blootstellingduur.
  • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen. Pas als stap 1 tot en met 3 zijn doorlopen en onvoldoende resultaat opleveren, moeten voor het doel geschikte handschoenen worden gedragen.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk