PBMwijzer / Handbescherming / Normen

 

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

 

 • EN 374 (1-5): Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen.
 • EN 381 (4 + 7): Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen.
 • EN 388: Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren.
 • EN 407: Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur).
 • En 420: Beschermende handschoenen. Algemene eisen en beproevingsmethoden.
 • EN 421: Beschermende handschoenen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting.
 • EN 511: Beschermende handschoenen tegen kou.
 • En 659: Beschermende handschoenen voor brandweerlieden.
 • EN 1082 (1-3): Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen.
 • EN 12477: Beschermende handschoenen voor lassers/lassershandschoenen.
 • EN 14328: Handschoenen en armkappen ter bescherming tegen snijverwondingen door aangedreven messen.
 • EN 16350: Beschermende handschoenen voor elektrostatische risico’s.
 • EN 16523 (1+2): Bepaling van de materiële weerstand tegen permeatie door chemicaliën.
 • EN 16778: Beschermende handschoenen: bepaling van de stof dimethylformamide in handschoenen.
 • EN 50237: Handschoenen en wanten met mechanische bescherming voor elektrische doeleinden.
 • EN 60903: Onder spanning werken: handschoenen van isolerend materiaal.

> LEES OOK: PBM-verordening, race tegen de klok?

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk