PBMwijzer/handbescherming/veel gestelde vragen

Hoe kies ik de juiste handschoen?

 1. Kijk in de RI&E welke risico’s waar en wanneer voorkomen en welk risiconiveau daaraan verbonden is (licht, middelmatig of hoog risico). Tegen welk risico(’s) moet de handschoen beschermen? Koppel dit aan de handschoennormen en materialen.
 2. Bepaal aan welk niveau van de norm(en) de handschoen moet voldoen.
 3. Bepaal welk materiaal de voorkeur heeft. Beoordeel ook de grip die nodig is en stem de coating en afwerking van de handschoen hierop af.
 4. Bij hoge risico’s met chemische stoffen: raadpleeg de veiligheidsbladen van de stoffen die de gebruiker tegenkomt. Bij extreme hitte: bepaal de intensiteit van de hitte.
 5. Laat een specialist de eisen vergelijken met de detailinformatie van de fabrikant. Een specialist is bijvoorbeeld een productmanager, fabrieksvertegenwoordiger of veiligheidskundige. Let op: deze stap is de belangrijkste van het hele keuzetraject, want dit bepaalt of de handschoen veilig te gebruiken is.
 6. Zoek een handschoen die aan alle criteria voldoet.
 7. Laat testen of de handschoen daadwerkelijk beschermt zoals bedacht. In de praktijk maken kleine nuanceverschillen de handschoen al dan niet toepasbaar of afdoende.
 8. Geef de gebruikers voorlichting over de handschoen. Vertel in ieder geval wat je er wel en niet mee kunt doen, hoe lang ze gebruikt mogen worden, hoe ze opgeslagen moeten worden als ze niet in gebruik zijn en ook wanneer je ze moet vervangen.
 9. Let op: beschadigde handschoenen zijn meestal niet meer veilig te gebruiken.

 

Tegen welke risico’s beschermen handschoenen?

 • Mechanische belasting (slijtage).
 • Snijgevaren en prikken.
 • Verweking door vocht.
 • Chemische verbranding of aantasting.
 • Extreem hoge of lage temperaturen.
 • Elektrische stroomstoten of vlambogen.
 • Microbiologisch of radioactief besmettingsgevaar.
 • Extreme of veel trillingen.
 • Impact van vallende voorwerpen.
 • Kettingzagen.
 • Brand blussen.

 

Welke informatie staat er op een handschoen?

Elke handschoen (van één paar dus beide) moet voorzien zijn van de volgende informatie:

 • Naam, merknaam of een andere methode (bijvoorbeeld een geregistreerd logo) om de fabrikant of importeur in de EU te kunnen identificeren.
 • Typecode, naam, artikelnummer. Hierdoor kan de gebruiker het product duidelijk herkennen.
 • Maataanduiding in cijfers.
 • De uiterste gebruiksdatum, waar dat van toepassing is.
 • De CE-markering. En bij categorie 3 (bescherming tegen de grootste gevaren voor hand en arm) ook de identificatiecode van de instantie die de kwaliteitswaarborg heeft afgegeven.
 • Toepassingspictogrammen met prestatieniveaus van de behaalde normen.
 • Als markering op de handschoen zelf niet mogelijk is, moet die op de verpakking staan.

 

Hoe zie ik tegen welke mechanische risico’s een handschoen beschermt?

Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren vallen onder de norm EN 388: 2016. Deze norm omvat zes zes prestatiemetingen in zes digits (A t/m F) onder het pictogram weergegeven.

A. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren.

B. Snijweerstand (volgens couptest) gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door de handschoen heen te snijden.

C. Scheurweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren.

D. Perforatieweerstand: gebaseerd op de kracht die nodig is het handschoenstaal met een punt van standaardafmetingen te doorboren.

E. Snijweerstand (volgens EN ISO13997:1999 (TDM-100 test) wordt enkel bepaald wanneer de snijweerstand volgens de coupetest, een maximaal aantal cycli van 60 is behaald. Bij 60 cycli of meer wordt het testmateriaal als ‘botmakend’van het mes aangemerkt en volgt er altijd een test volgens EN ISO 13997:1999 (de vijfde prestatiemeting).

F. Schokweerstand: Test volgens de norm EN 13594:2015 waarmee het mogelijk is te beschermen tegen een mogelijke impact. Bij succesvolle test wordt de letter’P ‘toegevoegd aan de vijf cijfers onder het pictogram. De test omvat het succesvol kunnen absorberen van de overgedragen kracht (bijvoorbeeld impact op of beknelling van de hand) van een gewicht van 2,5 kg met een impact van 5 joule op de handschoen. Bovendien mag de handschoen of onderdelen hiervan hierbij niet scheuren.

Let op: voor de 2003 versie van de EN 388 worden alleen prestatieniveaus A, B, C em d bepaald.

 

Wat zijn de voordelen van handschoenen van kunststof en rubber vergeleken met leer?

 • Enkele soorten rubber zijn snij- en schuurvaster dan leer, met name natuur- en nitrilrubber.
 • De mechanische eigenschappen (snij- en schuurbestendigheid) zijn te verbeteren door de keuze van het drager- of linermateriaal zoals nylon, polyester of katoen waar een kunststof of rubber coating overheen gaat.
 • Uitvoeringen die in een dompelbad worden geproduceerd, zijn naadloos en hebben daardoor een hoger draagcomfort.
 • Constante kwaliteit.
 • Vochtbestendiger.
 • Van kunststof en rubber kunnen dunnere, relatief sterke handschoenen worden gemaakt, waardoor ze flexibeler zijn en gemakkelijker in gebruik.

 

Wat zijn de nadelen van handschoenen van kunststof en rubber vergeleken met leer?

 • Kunststof en rubber zijn slechter bestand tegen hoge temperaturen. Ze kunnen zachter worden bij 90-120 °C.
 • Ze laten slecht vocht en damp door van binnenuit. Dat kan leiden tot natte, warme handen en een weke huid. Een gevoerde uitvoering, een stoffen rug of een korte manchet kunnen hier soelaas bieden.
 • Mogelijke allergische reacties bij rubber (of door sommige weekmakers).
 • Slechtere grip, wat op te lossen is door de oppervlaktestructuur ruwer te maken.

 

Wat is HPPE/HDPE-weefsel?

HDPE is een afkorting van High Density Polyethene ofwel polyetheen van hoge dichtheid. HPPE staat voor High Performance Poly Ethylene ofwel polyetheen met hoge prestatie. Beide stoffen worden met de machine gebreid tot sterke handschoenen.

 

Wat is het verschil tussen penetratie en permeatie?

Penetratie is het doordringen van chemische stoffen of micro-organismen door poreuze materialen, gaatjes, scheuren, naden of katoenen delen. Met andere woorden: een lek. Permeatie betekent dat vloeistof op moleculair niveau door bijvoorbeeld een handschoen kan heendringen. Daarvoor hoeven er dus geen gaatjes of scheurtjes in te zitten: het gaat door het materiaal zelf heen, dat zich als een soort spons gedraagt.

 

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk