PBMwijzer / Handbescherming / Wetgeving

ArbowetIn de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Er staan geen specifieke bepalingen voor hand- en armbescherming in. 

 

 

  • De werkgever heeft zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in verband met het werk.
  • De werkgever is verplicht schriftelijk de risico’s te inventariseren en te evalueren (RI&E).
  • De noodzaak tot het dragen van handbeschermingsmiddelen blijkt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • De werkgever is verplicht om beschermingsmiddelen aan zijn werknemers te verstrekken als die nodig zijn volgens de wet- en regelgeving.
  • De werkgever is verplicht om voorlichting aan zijn werknemers te (laten) geven over het gebruik van deze middelen.
  • Werknemers zijn verplicht de ter beschikking gestelde beschermingsmiddelen te gebruiken.
  • Voor handschoenen die geschikt zijn voor contact met voedingsmiddelen is specifieke Europese regelgeving van toepassing.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk