PBMwijzer / Hoofdbescherming / Algemeen

HoofdbeschermingHet hoofd is een kwetsbaar deel van het lichaam. Het is van levensbelang het hoofd goed te beschermen tegen dreiging van buitenaf. Als er tijdens het werk kans op hoofdletsel bestaat, moeten werknemers hoofdbeschermingsmiddelen dragen.

 

 

 • Er zijn twee groepen hoofdbescherming: industriële veiligheidshelmen en andere hoofdbedekkingsmiddelen (denk aan: stootpetten, haarnetjes, mutsen, petten, capuchons).
 • De keuze van het soort hoofdbescherming hangt af van het gevaar waaraan de gebruiker bloot kan staan.
 • Hoofdbeschermingsmiddelen moeten CE-gecertificeerd zijn. De norm waaronder ze getest zijn, moet erop staan.
 • Een goede pasvorm en draagcomfort dragen eraan bij dat werknemers hoofdbeschermingsmiddelen ook echt dragen. Dingen als een ergonomische vormgeving, optimale ventilatie, een elastische hoofdband en een absorberende zweetband verhogen het comfort.
 • Als er een kinriem aan de hoofdbescherming zit, mag die niet over de oren zitten.
 • Hoofdbeschermingsmiddelen mogen het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen niet hinderen en moeten gemakkelijk te bedienen sluitingen
 • Andersom mogen persoonlijke beschermingsmiddelen als gehoorkappen, vizieren en adembescherming de veiligheid en het comfort van de hoofdbescherming niet verminderen.
 • Op elke veiligheidshelm moet de productiedatum (maand en jaar) onuitwisbaar in de helmschaal vermeld staan.
 • Er is geen algemene regel voor het bepalen van de levensduur van veiligheidshelmen. Ook kan de gebruiksduur van veiligheidshelmen niet worden gegarandeerd.

> LEES OOK: De levensduur van een veiligheidshelm

 • De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal waarvan deze is gemaakt en van de omstandigheden waaronder de helm wordt gebruikt. De materialen kunnen te lijden hebben onder klimatologische omstandigheden, uv-straling, chemicaliën en dergelijke.
 • Een veiligheidshelm moet op een droge, donkere, koele plaats worden opgeslagen. Dit bevordert de levensduur.
 • Verf of lijm van stickers kunnen het kunststof van de helm aantasten. Daarom is het verstandig die niet te beschilderen of beplakken.
 • Controleer de veiligheidshelm regelmatig op beschadigingen zoals diepe krassen, scheurtjes en breuken. Als die er zijn, beschermt hij niet meer (goed). Bij gebreken moet de veiligheidshelm onmiddellijk worden vervangen.
 • Na een val, stoot of op het opvangen van een klap van een vallend voorwerp moet een veiligheidshelm sowieso worden vervangen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

> LEES OOK: Die veiligheidshelm past ons allemaal

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk