PBMwijzer / Hoofdbescherming / Bij de bron aanpakken

risico-inventarisatie en -evaluatieDe beoordeling of er bij werkzaamheden sprake is van een risico voor het hoofd gebeurt in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als er risico’s zijn, moeten die worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie.

 

 

 • Op het werk kan het hoofd aan veel risico’s blootstaan. Denk aan stoten, scherpe voorwerpen, spatten van gevaarlijke stoffen, chemische aantasting, stroom, verbranding, hitte en kou.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

 • Elk risico moet worden aangepakt volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie.
 • Stap 1, bronaanpak: het risico bij het ontstaan voorkomen of beperken.
 • Stap 2, afscherming van de bron: kijken naar mogelijkheden om het risico af te schermen.
 • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen: zorgen dat zo weinig mogelijk medewerkers last hebben van de risico’s en liefst ook zo kort mogelijk.
 • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen: als stap 1 tot en met 3 zijn doorlopen en onvoldoende resultaat opleveren, moeten voor het doel geschikte beschermingsmiddelen worden gedragen.
  • Veiligheidshelm: botsing, indringing, zijdelingse belasting, spatten, chemische aantasting, elektrische stroom, stoten.
  • Stootpet: stoten.
  • Haarnetje: scalperen.
  • Capuchon, muts of pet: verbranding, verontreiniging.
  • Mutsen, bivakmutsen, binnenmutsen voor veiligheidshelmen: kou.

 

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk