PBMwijzer / Hoofdbescherming / Normen

 

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

 

  • EN 397: Industriële veiligheidshelmen.
  • EN 443: Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies.
  • EN 812: Industriële stootpetten .
  • EN 14052: Industriële veiligheidshelmen met een hoog beschermingsniveau.
  • EN 50365: Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties.

> LEES OOK: PBM-verordening, race tegen de klok?

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk