PBMwijzer / Oog- en gezichtsbescherming / Bij de bron aanpakken

risico-inventarisatie en -evaluatieDe beoordeling of er bij werkzaamheden sprake is van een risico voor de ogen of het gezicht gebeurt in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Vervolgens moet het risico worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie. 

 

 

 • In werksituaties kunnen de ogen en het gezicht aan veel risico’s blootstaan:
  • mechanische (stoten, stof, splinters, doorboring door een scherp of puntig voorwerp);
  • thermische (deeltjes van vloeibaar metaal, cryogene vloeistoffen, ijs);
  • straling (bij laswerkzaamheden door infrarood- en uv-straling, laser-, zonne-, hitte-, en ioniserende straling);
  • chemische (bijtende of giftige stofdeeltjes, vloeistoffen, gassen, dampen of aërosolen).

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

 • Het risico moet worden aangepakt volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie.
  • Stap 1, bronaanpak: het risico bij het ontstaan voorkomen of beperken. Bijvoorbeeld door bij het werken met chemische stoffen te zorgen voor een goede afzuiging, waardoor irritatie van de ogen wordt voorkomen.
  • Stap 2, afscherming van de bron: kijken naar mogelijkheden om het risico af te schermen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van lasers door deze te omkasten.
  • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen.
  • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen: als alle voorgaande stappen onvoldoende resultaat opleveren, moeten werknemers oog- en gelaatsbeschermingsmiddelen dragen.
 • Soms is het noodzakelijk oogbescherming te combineren met gelaatsbescherming. Goed voorbeeld hiervan is het werken met een haakse slijptol: de ruimzichtbril voorkomt dan dat stof en gruis in de ogen terechtkomen en het gelaatsscherm voorkomt dat het gezicht geraakt wordt als de schijf breekt.

 

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk