PBMwijzer/oog- en gezichtsbescherming/veel gestelde vragen

Hoe wordt het dragen van oog- en gezichtsbescherming vanzelfsprekend gedrag?

Stap 1 is dat de gebruiker het nut moet inzien van het gekozen beschermingsmiddel. Goede voorlichting is dus noodzakelijk. Daarnaast is het heel belangrijk dat het gekozen beschermingsmiddel bij de gebruiker past qua comfort, oogcorrectie(s) én persoonlijke voorkeuren. Passen en meten is van belang. Kijk verder in hoeverre iemand kan meebeslissen over de materiaalkeuze, het gewicht, de kleur en het ontwerp van de veiligheidsbril. Let wel op dat de uiteindelijke keus aan de wet- en regelgeving voldoet.

 

Waaraan moet complete oogbescherming voldoen?

De glazen en het montuur van een bril moeten op zichzelf en ook in combinatie met elkaar voldoen aan een aantal voorwaarden. Veiligheidsbrillen, ruimzichtbrillen en overzetbrillen worden getest op mechanische sterkte bij impact van voren (frontaal) en van de zijkant (lateraal). In de praktijk betekent dit dat eigen alle goedgekeurde veiligheidsbrillen klepjes aan de zijkant hebben. Oogbescherming moet tegen hoge temperaturen en uv-straling bestand  en ook tegen bepaalde zuren bestand zijn. De bril mag niet brandonderhoudend zijn.

 

Wat betekent optisch?

Optisch staat voor alles wat met kijken te maken heeft. Optica is het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de beschrijving en verklaring van het gedrag van licht, met name hoe lichtstralen vallen, breken en terugkaatsen.

 

Wat betekent cryogeen?

Het woord cryogeen wordt gebruikt om aan te geven dat er gewerkt wordt bij extreem lage temperaturen. Vaak worden voor cryogene experimenten stoffen gebruikt die bij een heel lage temperatuur koken, zoals vloeibare stikstof, helium of waterstof. Aardgas, raketbrandstof, oxidators en drijfgassen worden vervoerd bij cryogene temperaturen.

 

Wat is ioniserende straling?

Ioniserende straling ontstaat voornamelijk bij radioactiviteit, ofwel: als atoomkernen uit elkaar vallen. Het wordt daarom in de volksmond meestal radioactieve straling genoemd. Ioniserende straling zorgt ervoor dat een atoom een positieve lading krijgt in plaats van een neutrale lading, ofwel: een ion wordt. Deze straling kun je niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen.

 

Wat zijn aërosolen

Aerosolen zijn kleine stof- of vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven of in een gas zitten (spray).

 

Wat betekent (niet) brandonderhoudend?

De termen brandwerend en brandvertragend kennen de meeste mensen wel. Dat eerste betekent dat het materiaal niet zo snel vlam vat, de tweede dat het minder snel verbrandt. Het tegenovergestelde is (licht) ontvlambaar en brandversnellend. Dan gaat het om materiaal dat juist snel vlam vat en snel verbrandt. Brandonderhoudend betekent dat het materiaal de brand gaande houdt als het vlam vat. Dat mag het materiaal van een veiligheidsbril niet doen.

 

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk