PBMwijzer / valbeveiliging / algemeen

Werken op hoogte is risicovol. De gevolgen van een val zijn meestal ernstig en leiden vaak tot blijvend letsel. Preventie van valongelukken is daarom belangrijk. Dit kan door werkzaamheden op hoogte zoveel mogelijk te vermijden. Kan dat niet, dan zijn er collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

 • Bij het werken op hoogte is er een bepaalde volgorde vastgesteld voor het toepassen van beschermingsmiddelen:
  • Vermijd zoveel mogelijk het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.
  • Pas collectieve beschermingsmiddelen toe zoals afzettingen, steigers, werkplatforms en hoogwerkers.
  • Pas persoonlijke beschermingsmiddelen toe.
 • Bij het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de volgende onderverdeling gemaakt:
  • Werkplekrestrictie: hierbij wordt gebruikgemaakt van een harnasgordel, vanglijn en ankerpunt. De vanglijn is zodanig afgesteld dat het onmogelijk is je in de gevarenzone te begeven.
  • Werkpositionering: hierbij wordt gebruikgemaakt van een harnasgordel, ankerpunt en lijnenstelsel dat bestaat uit een werklijn en een veiligheidslijn. Via dit lijnenstelsel daalt de gebruiker af naar de werkpositie.
  • Valbeveiliging: hierbij wordt gebruikgemaakt van een harnasgordel, ankerpunt en vanglijn. In de vanglijn is een valdemper opgenomen.
 • Persoonlijke valbeveiliging moet worden gebruikt bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat om van hoogte te vallen. En ook in die situaties waar het door andere middelen en maatregelen niet mogelijk is valrisico te vermijden, zodat er een restrisico overblijft.
 • De keuze van valbeveiliging wordt in eerste instantie bepaald op basis van de valfactor, de vrije valruimte en de mogelijkheid van het pendeleffect.
 • Werknemers die blootgesteld worden aan het risico van een val van een hoogte van meer dan 2,5 meter, moeten veiligheidsgordels of -harnassen gebruiken. Bij werken op een hoogte minder dan 2,5 meter biedt een gordel of harnas geen oplossing, maar geldt wel degelijk dat er andere veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden.
 • Een complete valbeveiligingsinstallatie bestaat uit:
  • een verankeringsvoorziening;
  • een harnasgordel;
  • een verbindingsmiddel.
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Gordels of harnassen moeten verbonden worden met hetzij een verankeringspunt, hetzij een bevestigingssysteem dat vastgehecht is aan een of meerdere verankeringspunten. Normaal gesproken gebeurt dit met een flexibele vanglijn met beperkte lengte.
  • De verbinding tussen het bevestigingselement van de gordel of het harnas en het verankeringspunt of het bevestigingssysteem moet zodanig zijn dat de valhoogte van werknemers zo klein mogelijk is.
  • De val moet in elk geval gestopt worden op minimaal en halve meter boven het opvangvlak of boven iets anders wat een vallende persoon kan verwonden. Houd hierbij rekening met eventueel gebruik van een valdemper.
  • Het verankeringspunt of het bevestigingssysteem dat vastgemaakt is aan een of meerdere verankeringspunten moet stevig en stabiel genoeg zijn.
  • Veiligheidsgordels of harnassen, vanglijnen en touwen zijn gemaakt van synthetische vezels, met uitzondering van de verbindingsstukken. Het gebruik van een dergelijke uitrusting is verboden als de temperatuur op de werkplek de 70 graden overschijdt. Dit geldt natuurlijk niet voor persoonlijke beschermingsmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik bij hogere temperaturen.
 • De gebruiksduur van valbeveiliging is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
  • Gordels en verbindingsmiddelen van kunststof verouderen door blootstelling aan uv-straling, klimatologische en andere omgevingsfactoren. Hierdoor is de maximale levensduur niet precies aan te geven.
  • Bij normaal gebruik gaan harnassen maximaal tussen de zes en acht jaar en verbindingsmiddelen tussen de vier tot zes jaar mee.
  • Houd daarnaast rekening met de maximale levensduur die de fabrikant in zijn gebruiksaanwijzing vermeldt.
  • De te verwachten maximale levensduur geldt ook voor nieuwe, nog niet gebruikte producten.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk