PBMwijzer / Valbeveiliging / Normering

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

 Een overzicht van aan valbeveiliging gerelateerde normen:

 • NEN-EN 341 Afdalingsmateriaal
 • NEN-EN 353-1:2014 Meelopende valbeveiliging aan een starre ankerlijn
 • NEN-EN 353-2:2002 Meelopende valbeveiliging aan een flexibele ankerlijn
 • NEN-EN 354:2019 Veiligheidslijnen
 • NEN-EN 355:2002 Schokdempers
 • NEN-EN 358:1999 Systemen voor werkpositionering
 • NEN-EN 360:2002 Valbeveiliging met automatische lijnspanners
 • NEN-EN 361:2002 Harnasgordels
 • NEN-EN 362:2004 Koppelingen
 • NEN-EN 363:2008 Valbeveiligingssystemen
 • NEN-EN 364:1992 Beproevingsmethoden
 • NEN-EN 365:2004/C1:2007 Algemene eisen voor gebruiksaanwijzing en markeren
 • EN 397:2012+A1:2012 Industriële veiligheidshelmen
 • NEN-EN 795:2012 Verankeringsvoorzieningen
 • NEN-EN 813:2008 Zitgordels
 • NEN-EN 1263-1:2014 Veiligheidsnetten, veiligheidseisen en testmethoden
 • NEN-EN 1263-2:2014 Veiligheidsnetten, veiligheidseisen voor het ophangen van veiligheidsnetten
 • NEN-EN 1496:2017 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
 • NEN-EN 1497:2007 Reddingsharnas
 • NEN-EN 1498:2006 Reddingslussen
 • NEN-EN 1868:1997 Lijst van gelijkwaardige termen
 • NEN-EN 1891:1998 Kernmanteltouw met geringe rek
 • EN 12492:2012 Helmen voor bergbeklimmers

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk