PBMwijzer / valbeveiliging / bij de bron aanpakken

De noodzaak tot het dragen van valbeveiligingsmiddelen blijkt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Vervolgens moet het risico worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie.

 

  • Risico op vallen bestaat bij het beklimmen van masten of verticale ladders; werken op daken; werken op een steiger; laden en lossen van een voertuig. Ook werken in besloten ruimten (bijvoorbeeld kelders of riolen) moeten hieronder worden gerekend.
  • Het risico moet worden aangepakt volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie.
    • Stap 1, bronaanpak: het risico bij het ontstaan voorkomen of beperken. Bijvoorbeeld de bediening van een machine op de begane grond plaatsen.
    • Stap 2, afscherming van de bron: kijken naar mogelijkheden om het risico af te schermen. Denk hierbij aan gebruik van aangepaste arbeidsmiddelen, zoals hoogwerkers, hangbruggen en dergelijke.
    • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen: beperken van het aantal werknemers dat bloot staat en beperking van de blootstellingduur. Dit kan door het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen.
    • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen: als alle voorgaande stappen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd en er nog een restrisico is, moet individuele valbeveiliging worden gedragen.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk