PBMwijzer / Voetbescherming / Bij de bron aanpakken

risico-inventarisatie en -evaluatieDe beoordeling of er bij werkzaamheden sprake is van een risico voor de voeten of benen gebeurt in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Vervolgens moet het risico worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie.

 

 

  • Eerst moeten de mechanische, thermische en chemische risico’s worden geïnventariseerd. Risico’s zijn: vallen door uitglijden, vallende voorwerpen, elektriciteit, chemicaliën, in scherpe voorwerpen trappen, verbranding of bevriezing, inwerking door vocht.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

  • Het risico moet worden aangepakt volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie.
    • Stap 1, bronaanpak: het risico bij het ontstaan voorkomen of beperken.
    • Stap 2, afscherming van de bron: kijken naar mogelijkheden om het risico af te schermen.
    • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen: beperken van het aantal werknemers dat bloot staat en beperking van de blootstellingduur.
    • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen: als stap 1 tot en met 3 zijn doorlopen en onvoldoende resultaat opleveren, moeten voor het doel geschikte schoenen worden gedragen.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk