Belangrijker dan ooit: een goede werkplek thuis

Het is voorlopig thuiswerken wat de klok slaat. Sinds de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet van 28 september wordt reizen afgeraden en is thuiswerken weer de norm. Maar hebben uw werknemers wel een goede arbo werkplek? En wat is de rol van de werkgever bij de inrichting van de werkplek thuis?

Belangrijker dan ooit: een goede werkplek thuis

Thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. Terug naar de werkplek thuis. Of misschien is uw organisatie daar helemaal niet weggeweest. Hoe dan ook, als het kan werken we thuis. Want het rap oplopende aantal besmettingen heeft ervoor gezorgd dat het kabinet de teugels aantrekt. Dat roept vragen op over wat een goede thuiswerkplek precies inhoudt en hoe u checkt of de mensen in uw organisatie er goed bijzitten. En ook over wat de plichten zijn van u als werkgever.

Bent u bijvoorbeeld verplicht om de kosten te vergoeden voor een werkplek thuis die aan de Arboregelgeving voldoet? En mag de inspectie SZW deze thuiswerkplek vervolgens komen controleren?

Thuiswerken is altijd in opdracht van werkgever

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is in juli 2012 gewijzigd. Toen is het begrip ‘thuiswerken’ vervangen door de term ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Die term is in gebruik bij plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken. Dat werk hoeft niet altijd thuis plaats te vinden, maar het gaat in ieder geval altijd om werk in opdracht van u, de werkgever. In deze coronatijd echter staat dat plaatsonafhankelijk werken praktisch gelijk aan thuiswerken.

Want u blijft verantwoordelijk voor veilig werken

Ook bij thuiswerken blijven afspraken met de werkgever nodig. Dat is geregeld in artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. U moet kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en welke stoffen, hulpmiddelen en werktuigen zij daarbij gebruiken.

Daarbij moet u erop toezien dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken. Maar aan die zorgplicht zit wel een limiet. Want u bent niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inrichting van het (internet)café of het OV.

Kosten van veilige en gezonde werkplek zijn voor u

Zoals gezegd heeft u als werkgever de plicht om te zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek. De kosten daarvan komen voor uw rekening (art. 44 Arbowet). Dat geldt op de reguliere werkplek, maar net zo goed bij thuiswerken. Heeft de thuiswerkende werknemer al een goed ingerichte werkplek, dan hoeft u daar niet aan bij te dragen. Maar laat bijvoorbeeld de verlichting op die werkplek te wensen over, dan moet u wel voor de juiste verlichting zorgen.

Dus waar moet u op letten bij de werkplek thuis?

De regels voor de werkplekinrichting bij beeldschermwerk gelden net zo goed bij thuiswerken. Het punt is echter dat door de coronacrisis veel mensen vrij plotseling zijn gaan thuiswerken. Ook medewerkers die dit normaal gesproken zelden of nooit doen. Met als gevolg: geen goed ingerichte werkplek thuis.

Maar inmiddels is het hoog tijd om die werkplek thuis aan te pakken. Want wat gebeurt er als de thuiswerkplek niet oké is? Uw medewerkers kunnen er arm-, nek-, schouder- of rugklachten door krijgen. De oorzaken daarvan liggen vaak in een mix van fysieke én mentale aspecten. Maar gelukkig kunt u uw werknemers ook op afstand helpen bij het nemen van de juiste maatregelen.

Zo checkt u de werkplek thuis

De Thuiswerkplekchecker geeft u inzicht in werk-privébalans, productiviteit, ergonomie en vitaliteit. Met de filmpjes kunnen werknemers oplossingen vinden voor de zit/sta-werkplek, slim tijd indelen, (niet) te veel snacken en praktische oefeningen voor vitaliteit vanachter het bureau. Er is een uitgebreide, gebruiksvriendelijke toetsing.

U als werkgever ziet in één oogopslag de stand van zaken op het overzichtelijke dashboard. Zo krijgt u meteen overzicht in hoe medewerkers presteren en wie de werkplekchecker niet of weinig gebruikt. Om de betrokkenheid te vergroten verstuurt de Thuiswerkplekchecker een e-mail aan medewerkers die geen gebruikmaken van de werkplekchecker of die niet volledig hebben afgerond. Ook zijn er vragen toegevoegd als ‘Wat ga je hier concreet mee doen in de praktijk?’, stellingen en interactieve afbeeldingen. Spelelementen en speltechnieken maken deze werkplekchecker niet alleen erg zinvol, maar ook gewoon heel leuk.

> TIP: Help uw werknemers op afstand. Met de Thuiswerkplekchecker. Bekijk ’m hier.

En hoe zit het eigenlijk met controle en inspectie?

De inspecteur van de Inspectie SZW (de toezichthouder) is bevoegd om onderzoek in te stellen. Hij mag daartoe bepaalde handelingen verrichten, monsters nemen en dossiers meenemen, voor zover in het belang van het onderzoek. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (art. 5.11 e.v. Awb).

Maar op grond van de Arbowet (art. 24, derde lid) mag een inspecteur zelfs zonder toestemming van de bewoner een woning betreden. Er moet dan wel een duidelijk vermoeden bestaan dat in de woning werkzaamheden worden verricht, bijvoorbeeld thuiswerk. Daarnaast gelden uiteraard enkele regels.

> TIP: Zorg dat uw thuiswerkende medewerkers een goede werkplek hebben. Vraag nu de demo aan voor de thuiswerkplekchecker!

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Kan een beknelling een huis-, tuin- en keukenongeval zijn, dat weinig of niets met het werk te maken heeft?

Metselaar valt in put op linke werklocatie 

Metselaar valt in put op linke werklocatie

Een metselaar valt tijdens zijn werkzaamheden in een put en breekt zijn voet. Niet alleen is de put nogal diep, de vloer is bovendien van beton en er...

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Als een zieke medewerker onder behandeling is van een specialist, vraagt de bedrijfsarts regelmatig medische informatie op. De werknemer dient...

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

'Taakstraffen opgelegd aan directeur van asbestsaneringsbedrijf na twee arbeidsongevallen'. Dat is de kop van een nieuwsbericht op de website van het...

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Is 'werkweigering' een geldige reden voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van de omstandigheden, zo illustreert deze rechtszaak.

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf CSRD-proof

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf...

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven als gevolg van de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht te rapporteren over de...

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. Daarmee hoopt Koolmees...

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer niet meer beschikt over een geldige verblijfsvergunning?