‘Nieuw testbeleid zorgt voor risico’s op werkvloer’

‘Nieuw testbeleid zorgt voor risico’s op werkvloer’

Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn bang dat ze bij het nieuwe testbeleid rond corona buitenspel komen te staan. Daarmee neemt volgens hen het risico toe dat op de werkvloer nieuwe besmettingshaarden ontstaan. In een brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiten ze hun zorgen.

In hun brandbrief aan de minister geven de bedrijfsartsen aan zich grote zorgen te maken over de gevolgen van het nieuwe testbeleid voor de werkvloer. De risico’s zitten hem vooral in het feit dat zij geen actieve rol meer spelen na de test. Denk aan de terugkeer van een besmette werknemer op de werkvloer nadat diens klachten zijn verdwenen.

Het nieuwe testbeleid houdt in dat iedereen zich vanaf 1 juni door de GGD kan laten testen op het coronavirus. Daarbij is een doorverwijzing van een arts of bedrijfsarts niet langer nodig. Maar daarmee valt ook belangrijk advies van bedrijfsartsen weg als werknemers positief testen op het longvirus. Daarvoor waarschuwen de branchevereniging voor arbodiensten (OVAL) en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) in hun brief.

> LEES OOK: Advies op afstand van bedrijfsarts in corona-tijd

Nieuw testbeleid: geen advies, meer risico’s voor werkvloer

De bedrijfsarts of arbodienst buitenspel zetten bij het nieuwe testbeleid is geen slimme zet, vinden de briefschrijvers. Want hun rol is juist nu onontbeerlijk. Zij zijn het immers die de specifieke situatie van werknemers op het werk en thuis goed kennen. Volgens hen geldt dat niet voor GGD-afdelingen. Geen onderbouwd advies betekent meer risico’s voor de werkvloer. Zo zou het gevaar bestaan dat werknemers te vroeg weer naar hun werk gaan en daar alsnog collega’s besmetten.

> LEES OOK: Geef de bedrijfsarts eens wat meer vertrouwen

‘Nieuwe testbeleid zorgt voor risico’s op werkvloer’Bedrijfsartsen vrezen voor tweede piek met besmettingen

De bedrijfsartsen vrezen voor een tweede piek met besmettingen als besmette werknemers buiten hun blikveld raken. “Het risico van nieuwe infectiehaarden ligt op de loer als werknemers te vroeg weer aan het werk gaan omdat ze het risico van besmetting onderschatten”, zegt bedrijfsarts Yolande Kampen van de Arbo Unie.

OVAL-directeur Petra van de Goorbergh onderschrijft dit: “We kunnen en mogen er niet van uitgaan dat gedreven werknemers zonder deskundig advies zelf kunnen bepalen wanneer er geen gezondheidsrisico’s meer bestaan en het werk kan worden hervat”.

> LEES OOK: Harvard-studie: elk kwartaal op slot tegen corona

Doorverwijzing (bedrijfs)arts verdwijnt om snel te testen

Een woordvoerster van het ministerie van VWS benadrukt dat de tussenstap van doorverwijzing door een arts of bedrijfsarts verdwijnt om snel te kunnen testen. Daarbij veronderstelt het ministerie dat werknemers na een positieve test twee weken thuisblijven. Dat schrijven de regels immers ook voor. “Dus als het goed is, lopen er geen zieke personen op de werkvloer.”

Bronnen: volkskrant.nl, oval.nl, nvab.nl

> TIP: Bedrijfsarts Peter Coffeng spreekt op de Arbo Actualiteitendag online

‘Nieuwe testbeleid zorgt voor risico’s op werkvloer’

Lees meer over