Wetgeving werkgerelateerde onvruchtbaarheid is veranderd

Voor reprotoxische stoffen gelden dezelfde strenge regels als voor kankerverwekkende (carcinogene) en DNA-beïnvloedende (mutagene) stoffen. Op 21 mei is een wetswijziging ingegaan. Het Arbobesluit en de Arboregeling zijn aangepast. Wat verandert er?

Wetgeving werkgerelateerde onvruchtbaarheid is veranderd

De Europese Unie heeft de richtlijn over chemische stoffen aangepast. Eerder zijn er al strengere regels geïmplementeerd voor stoffen die kankerverwekkend zijn (carcinogene stoffen) of schade aan het DNA kunnen veroorzaken (mutagene stoffen). Nu gelden deze regels ook voor reprotoxische stoffen. Daarnaast zijn er EU-grenswaarden vastgesteld voor benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril. De Nederlandse wet is hier ook op aangepast. Werkgevers zullen extra maatregelen moeten nemen om hun medewerkers te beschermen tegen de risico's van deze chemische stoffen.

Als werknemers tijdens het werk in aanraking komen met zogenaamde reprotoxische stoffen, kan dat schadelijk zijn voor de voortplanting, het ongeboren kind en borstvoeding. Voorbeelden van dergelijke stoffen zijn lood en lithium, maar ook bepaalde geneesmiddelen, hormonen en lijmen. Deze gevaarlijke stoffen staan ook op de CMR-stoffenlijst. Voor sommige beroepen, zoals laboratoriummedewerkers, schilders, hoveniers en schoonmakers, is het werken met reprotoxische stoffen onvermijdelijk.

Aanpassingen Arbobesluit en Arboregeling

Nederland is verplicht om EU-richtlijnen uit te werken in nationale regelgeving. Daarom zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aanpassingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling opgesteld.

Op twee punten zijn de aanpassingen strenger dan de Europese richtlijn:

  1. Bedrijven moeten de registratie van blootstelling aan reprotoxische stoffen voor een periode van 40 jaar bewaren. Dit geldt al voor kankerverwekkende stoffen. Het is langer dan de 5 jaar die de EU-richtlijn aangeeft. Dit langere tijdsbestek maakt het gemakkelijker om de gevolgen van blootstelling vast te stellen.
  2. Voor reprotoxische stoffen waarvan het niet duidelijk is of er een veilige waarde bestaat, heeft Nederland strengere regels dan de EU. Nederlandse werkgevers moeten in dat geval de blootstelling altijd zo laag houden als technisch mogelijk is.

Reprotoxische stoffen met een gevaarsklasse van categorie 1 (1a of 1b) moeten vanaf nu voldoen aan de nieuwe wetgeving. Voor stoffen die vallen in gevaarcategorie 2, verandert er niets. Daarbij blijft de beperkte blootstellingsregistratie van kracht.

Bron: SZW, SER

Lees meer over

Linda Poort

Linda Poort

Redacteur Arbo

Linda is een redacteur in hart en nieren. Zij is vooral geïnteresseerd in de sociale kanten van arbo. Maar ook in de juridische en technische kanten bijt ze zich vast.

Hittestress op het werk: hittebeleid is deskundig maatwerk

Hittestress op het werk: hittebeleid is deskundig maatwerk

Door de klimaatverandering stijgt het aantal werknemers dat te maken krijgt met hitte op het werk de komende jaren flink. Dat vraagt om beleid om de...

Deze factoren bepalen hoe goed je tegen werken in de hitte kunt

Deze factoren bepalen hoe goed je tegen werken in de hitte kunt

Dat werken in de hitte problemen kan opleveren, weten we wel. Maar wat is precies 'te warm'? Daar is geen eenduidig antwoord op, want mensen vertonen...

Lexces onderzoekt preventie stoffengerelateerde beroepsziekten voor en met arboprofessionals 

Lexces onderzoekt preventie stoffengerelateerde beroepsziekten voor...

Ziek worden door blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk, het komt helaas nog regelmatig voor. Expertisecentrum Lexces zet zich in voor het...

Levens redden? Handen wassen!

Levens redden? Handen wassen!

Het belang van handhygiëne is duidelijk: in de zorg red je er levens mee. Daar laat de WHO geen misverstand over bestaan. Maar ook in andere...

Feeling hot hot hot

Feeling hot hot hot

Eind december las ik: Pittige Doritos-kruiden leiden volgens vakbond tot klachten in Australische fabriek. Interessant!

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het...

Zondag 28 april 2024 is het weer de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze internationale dag is bedoeld om aandacht te...

Wereldboekendag! Arboboeken in de spotlight

Wereldboekendag! Arboboeken in de spotlight

Wereldboekendag is een internationale, door UNESCO vastgestelde dag. Een goed moment om wat mooie titels met een arbolinkje in de spotlight te...

Help, digitalisering! Weet jij er als arboprofessional genoeg over?

Help, digitalisering! Weet jij er als arboprofessional genoeg over?

Door digitalisering verandert de arbeidswereld voortdurend. Er zijn continu nieuwe oplossingen nodig op het gebied van veiligheid en gezondheid op...