Gedrag: voer de positieve dialoog

Beïnvloeden van gedrag op de werkvloer. Dat willen we allemaal wel. Vanuit de wetenschap is er best al veel over bekend. Maar aan kennis hierover bij...

We spelen allemaal de hele dag toneel

Een cultuurverandering of erger nog cultuuromslag in een organisatie komt doorgaans van boven, is abstract, duurt jaren en is daardoor achterhaald...

Gedrag: de winst van de 'wave'

Mensen zijn kuddedieren. Wat de ander doet, doen wij na. Dat kan slecht uitpakken, maar ook heel goed: veilig werken zien, doet veilig werken. De...