PBMwijzer / Voetbescherming / Normen

 

Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan de geharmoniseerde normen voldoen. Normen hebben geen wettelijke status. Wel hanteert de Inspectie SZW de normen genoemd in de Arbobeleidsregels als handhavingsinstrument.

 

 • EN-ISO 20344:2011: Eisen en beproevingsmethoden voor veiligheids-, beschermings- en werkschoeisel.
 • EN-ISO 20345:2011: Specificaties voor veiligheidsschoenen en laarzen. Merken, classificatiesysteem en symbolen.
 • EN-ISO 20346:2004: Specificaties voor beschermschoeisel voor beroepsmatig gebruik. Merken, classificatiesysteem en symbolen.
 • EN-ISO 20347:2012: Specificaties voor werkschoeisel voor professioneel gebruik.
 • NEN-EN-ISO 20349:2010: Schoeisel ter bescherming tegen spetters van vloeibaar metaal. Eisen en beproevingsmethoden.
 • EN 381-3:1996: Beproevingsmethoden voor schoeisel voor gebruikers van kettingzagen.
 • NEN EN 12568:2010: Eisen en beproevingsmethoden voor beschermneuzen en ondoordringbare metalen tussenzolen.
 • NEN EN ISO 13287:2012: Testmethoden en specificaties voor de bepaling van de slipweerstand.
 • NEN-EN 13832-1-3:2006: Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen.
 • NEN-EN 14404:2004/A1:2010: Persoonlijke beschermingsmiddelen. Kniebeschermers voor werk in knielende positie.
 • NEN EN 15090:2012: Schoeisel voor brandweerlieden
 • NEN EN ISO 17249 (2005-09): Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwonding door kettingzagen.
 • NEN EN 50321:1999: Elektrisch isolerend schoeisel voor het werken bij laagspanningsinstallaties.
 • NPC CEN ISO/TR 18690:2012: Praktijkrichtlijn voor keuze, gebruik en onderhoud van veiligheids-, beschermings- en werkschoeisel.

> LEES OOK: PBM-verordening, race tegen de klok?

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

 

PBMwijzer goed beschermd aan het werk