Een nieuwe epidemie: burn-out 

Corona en werkstress. Deze ongelukkige combinatie lijkt steeds meer z'n tol te eisen. Nu ook bij ministers, staatssecretarissen en Kamerleden. En daar niet alleen, zo blijkt uit onderzoek. Zitten we straks allemaal gevaccineerd thuis met een burn-out?

Een nieuwe epidemie: burn-out 

Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van 't Wout legt voor minimaal drie maanden zijn functie neer vanwege een burn-out, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar Van 't Wout is niet de eerste bewindspersoon die dit overkomt in deze crisistijd. Half maart vorig jaarviel de toenmalig minister voor Medische ZorgBruno Bruins flauw tijdens eenKamerdebat. "'Het bestrijden van de coronacrisis is topsport", zo gaf Bruins aan.Maar we kennen ook de verhalen vande KamerledenHarry van der Molen en Pieter Omtzigtdie met een burn-out niet aan het werk kunnen.Corona en werkstress: het lijkt geen handige combinatie.

Een nieuwe epidemie?

Is er sprake van een nieuwe epidemie?PremierRutte erkent dat er een discussie gevoerd moet worden over de werkdruk onder politici in Den Haag.Hij gaat daarover in gesprek met de voorzitter van de Tweede Kamer Bergkamp. Overigens heeft premierde afgelopen maanden een aantal van zijn ministers regelmatigook gevraagd om op zondag te overleggen in het Catshuis.MinisterOllongrenvan Binnenlandse Zakennoemt de werkdruk"somsbijna niet te behappen."Rutte ziet nu ook datde ministersnusoms wel erg veel werk hebben."Ik verwacht bij een volgende ministersploeg toch iets meer mensen te hebben", aldus Rutte. "Ik vind dat er geen taboe meer moet komen op het aantal posten."

Corona en werkstress: ook op de 'gewone' werkvloer

Maar het probleem speelt niet alleen bij ministers, staatssecretarissen en Kamerleden. Onderzoek van CNV laat zien dat "De coronacrisis er bij veel werkenden psychisch stevig in hakt".36% van de werkenden kampt met steeds meer werkstress, naarmate de crisis langer duurt. 42% doet het werk met minder plezier en ruim 1 op de 5 zit tegen een burn-out aan. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 2600 leden.

32% heeft vaker te maken met onderlinge spanningen op de werkvloer en 36% wordt steeds somberder. 17% kampt vaker met agressie van klanten,cliëntenofomstanders.Hebben we het hier over de zorg? Nee.Het speelt overalle sectoren heen,zowel in de publieke als de private sector.

Werkstress flinktoegenomen

De cijfers zijn ook flink toegenomen ten opzichte van oktober 2020. Toen deedCNV een soortgelijk onderzoek. Destijds kampte29% met steeds meer werkstress. Nu is dat36%.En nu vindt31%van de werkendendatde spanningen op de werkvloer toenemen.Eerder was dat 1 op de 5.Het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzit is verdubbeld: van 11% naar 21%. De cijfers lopendusvoortdurend op.

Eenzame thuiswerkers

Endan zijn er ook nogde thuiswerkers.60% van de thuiswerkers voelt zich eenzamer dan in 2020. ‘Maar ook de vijf miljoen mensen die niet thuis kunnen werken verdienen aandacht. Zij staan onder hoge druk al een jaar lang in de frontlinie. Aandacht voor deze problematiek blijft nodig’, aldus het CNV.

Wat te doen?

Werkgever en werknemer, wees alert, zo zegt hetCNV. "We roepen werkgevers en werknemer op om met elkaar in gesprek te blijven. Zorg voor elkaar te dragen en gezond te blijven’.

Bron: onderzoek CNV

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.