Thuis werken we productiever dan op kantoor

We zijn thuis productiever dan op kantoor. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder ruim 40.000 kantoorwerkers bij onder meer de Rijksoverheid. Een goede werk-privébalans en de tevredenheid over thuiswerken blijken een aanwijsbare positieve invloed te hebben op de productiviteit van thuiswerkers.

Thuis werken we productiever dan op kantoor

Het onderzoek We Werken Thuis werd uitgevoerd door het Center for People and Buildings (CfPB), Aestate/Ontrafelexperts, TU Delft en TU Eindhoven. In de periode april-december 2020 werden ruim 40.000 thuiswerkers via 9 wekelijkse vragenlijsten gevraagd naar hun ervaringen met thuiswerken.

Productiviteit sterk bepaald door individuele situatie

Uit analyse van de antwoorden kwamen een aantal opvallende relaties naar voren. Zo hangt onze productiviteit nauw samen met onze individuele situatie, het werkproces en de thuiswerksituatie.

Een 7,7 voor eigen productiviteit

Een meerderheid van de bevraagde thuiswerkers (55%) geeft aan thuis productiever te zijn dan op kantoor. Gemiddeld beoordelen thuiswerkers de eigen productiviteit met een 7,7. Ter vergelijking: de productiviteit op kantoor werd in de pré-coronaperiode met een 6,7 beoordeeld.

Succesfactoren voor productiviteit

De ervaren productiviteit van thuiswerkers hangt samen met de werk-privé balans,. Maar ook met de mate waarin we in staatzijn tot zelfmotivatie en ons enthousiasme over het werk. Daarnaast spelen de eigen gezondheidssituatie en de betrokkenheid tussen collega’s spelen een rol.

Respondenten die tevreden zijn over thuiswerken rapporteren ook een hogere productiviteit.. “Hier vonden we een sterk verband”, aldus CfPB-onderzoeker Bartele Hoekstra. “Ook zien we een relatie tussen de ervaren productiviteit en de mogelijkheid om thuis geconcentreerd te kunnen werken.”

Betere concentratie, maar gemis aan samenwerking

Driekwart van de respondenten vindt hun thuissituatie geschikt voor het uitvoeren van kantoorwerk. In 70 procent van de gevallen bevordert de thuiswerkplek de concentratie. Daar staat tegenover dat ongeveer een derde van de respondenten meldt dat het gezamenlijke werk lijdt onder thuiswerken.

productiviteit thuiswerkers
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic.

Bewaken van werk-privébalans essentieel voor thuiswerken

Het onderzoek leert organisaties dat het bewaken van de werk-privébalans bij medewerkers en het enthousiasmeren van medewerkers essentiële succesfactoren zijn. “Het doel van ons onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden”, aldus CfPB-onderzoeker Hoekstra.

Ook na corona blijven we thuiswerken

“We willen kennis verschaffen over de wijze waarop je thuiswerken het beste kunt implementeren. Dat is ook na de coronaperiode van groot belang. Uit ons onderzoek komt naar voren dat organisaties en medewerkers verwachten in de toekomst structureel meer gebruik te gaan maken van thuiswerken. Daarom zullen we de ervaringen op het gebied van thuiswerken ook na de corona-periode blijven onderzoeken.”

Van de respondenten uit het onderzoek geeft 82% aan na corona vaker te willen thuiswerken. 87% zou het niet erg vinden om verplicht 1 of 2 dagen thuis te moeten werken. “We hebben ook gevraagd naar de hoeveelheid uren dat men thuis wil werken”, zegt Hoekstra. “Het aantal van 16 uur wordt het vaakst genoemd (meer dan 20%), gevolgd door 24 uur (circa 17%) en vervolgens 8 en 20 uur (circa 10%).”

Bron: www.cfpb.nl